Verseny: 2003 második fél évétől

Energia | Vállalatok
A BorsodChem Rt. mint az ország legnagyobb villamosenergia-fogyasztója legkorábban 2003 második felében jelenhet meg ténylegesen a versenypiacon - mondta érdeklődésünkre Kovács F. László, a vegyipari cég vezérigazgatója. A versenypiaci szabályok előkészítése során ugyan többször is lehetőséget kaptak, hogy elmondják véleményüket, de elégedetlenek azok fogadtatásával. A BorsodChem egyébként 3 eurócent körüli kilowattóránkénti árat vár a szabadpiaci kereskedőktől.

A tavaly elfogadott új villamosenergia-törvény valóban csak egy kerettörvény, s ezért rendkívül fontos szerepet kapnak a hozzá kapcsolódó alsóbbrendű jogszabályok, a kormány- és miniszteri rendeletek – mondta Kovács F. László, a BorsodChem Rt. vezérigazgatója érdeklődésünkre.

A korábbi nyugat-európai tapasztalatok azt mutatják, hogy a piacnyitás az eladói verseny miatt az energiaárak mintegy 10-20 százalékos csökkenéséhez vezetett. A BorsodChem is azt várja a piac megnyitásától, hogy az árak mérséklődjenek, de esetünkben legalább mintegy 30 százalékkal a mindenki által ismert keresztfinanszírozás és az erős forint miatt – folytatta a kazincbarcikai vegyipari társaság első embere. – Nyugat-európai versenytársaink ma a villamos energiát kilowattóránként 3 dollár-, illetve eurócent alatt tudják megvásárolni a nagyfogyasztói kategóriában, míg mi ezért 4 dollár-, illetve eurócentet fizetünk. Úgy gondoljuk – jegyezte meg Kovács F. László -, várakozásaink ellen hat, hogy a magyar áramkínálat egy jó része nem versenyképes, erőműveink termékönköltsége magas.

A nagyfogyasztók többségével azonos módon a BorsodChem Rt.-nél alapvető problémának tartják, hogy alig egy hónappal a hivatalos piacnyitás előtt a majdani potenciális feljogosított fogyasztók még nincsenek minden, piacra lépéshez szükséges információ birtokában. A fontosabbakat említve csak: nem teljes a szükséges rendeleti háttér, ezek zöme még nincs készen és nincs közreadva. Nem egyértelmű még számunkra a határkeresztezés költsége és fizikai lehetősége, az esetleges átállási költségek nagysága és kezelése, a környezetvédelmi díjak mértéke – sorolja a vegyipari társaság vezérigazgatója.

A nagyfogyasztói kör bevonása a rendeletalkotásba ellentmondásos. Egyik oldalról fogyasztói szervezetünk számára az esetek jelentős részében biztosítottak fórumot véleményünk kifejtésére a különböző bizottságokban, de nem vagyunk elégedettek azok elfogadottságával – mondja a jogszabály-előkészítéssel kapcsolatosan. Úgy gondoljuk – jelzi -, hogy a piacnyitás fontosabb elvi kérdéseit időről időre a fogyasztók, termelők és szolgáltatók, azaz a piaci szereplők legmagasabb szintű képviseleti fóruma elé kellett volna vinni, hogy a piacnyitás jogszabályi feltételei jobban tükrözzék a fogyasztói érdekeket, azaz nagyobb teret engedjenek a szabad piaci versenynek.

Az alacsonyabb szintű jogszabályok esetében, mivel többségük még nem készült el, nem tudjuk megítélni, hogy szempontjainkat milyen mértékben vették figyelembe.

Kazincbarcikán is úgy tartják, Magyarországon rendkívül korlátozottnak tűnik a termelői verseny. Ennek egyik legfontosabb oka, hogy a 40 százalék körüli termelési részarányt képviselő és legalacsonyabb árral bíró Paks kapacitásának túlnyomó része a közüzem számára van lekötve – érvel a vezérigazgató. A többi erőmű a magas önköltsége miatt csak nagyon korlátozott mértékben tud versenyképesen a szabad piaci versenyben részt venni. Utóbbiak jellemzően az MVM Rt.-vel kötött hosszú távú áramvásárlási szerződéssel tudják fenntartani működésüket. Ezért Magyarországon piaci versenyt csak importtal lehet indukálni – közli. Ennek a műszaki feltételei és korlátjai azonban még ismeretlenek. Ezért Kovács F. László arra számít, hogy elsősorban az importforrásokat is ajánló kereskedők versenye lesz a meghatározó. Különleges és monopolpozícióban van a közüzemet és a szabadpiac egy jelentős részét kezében tartó MVM. Kérdés, hogy milyen szolgáltatást tud kínálni a szabadpiac számára.

Mindezekkel együtt a BorsodChem Rt. a korábbi évekhez hasonló színvonalú, műszakilag biztonságos ellátást és telephelyére leszállítva 3 eurócent körüli kilowattóránkénti árakat vár a versenytől – határozza meg a vezérigazgató elvárásaikat. Az árakkal kapcsolatos küszöböt a hasonló tevékenységet folytató külföldi nagyvállalatok tényleges árai alapján határozták meg.

Kazincbarcikáról nézve, más fogyasztókkal egyetemben úgy látják, 2003. január 1-jével legfeljebb közigazgatási szempontból lesz piacnyitás. Addig ugyanis nem lehet piaci döntéseket hozni, amíg az összes alapvető szabályozási feltétel és viszonyítási alapként szolgáló közüzemi árak nem ismertek.

Úgy gondoljuk, ha a piacnyitással kapcsolatos összes információ birtokában leszünk, úgy legkorábban 2003 első negyedében dönthetünk a közüzemiről a liberalizált szabad piacra való kilépés mellett – mondja Kovács F. László. De ha figyelembe veszszük – teszi hozzá -, hogy csak a kilépési szándékunk jelzését követően két hónappal léphetünk valójában a piacra, úgy a BorsodChem, mint az ország legnagyobb villamosenergia-fogyasztója, a 2003. év közepétől válhat a jogilag egyébként január 1-jétől megnyílt villamosenergia-piac valódi szereplőjévé.

Korszakváltás előtt áll a Samsung

A Samsung Group elnökének halála felkeltette a családi részesedés értékesítésére vonatkozó befektetői reményeket, és nőtt a magasabb osztalék fizetésének lehetősége is.

Zöld busz program: minden második városi busz környezetbarát lesz

A kormány a Zöld busz programban 36 milliárd forinttal támogatja az elektromos autóbuszok beszerzését.

Magyarország harcba száll a fuvarozók érdekeiért az Európai Bíróságon

A magyar kormány keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához a Mobilitási Csomag irányelvi és rendeleti előírásainak megsemmisítése érdekében.

Francia tulajdonba kerül a lenti tetőcserépgyár

Az összeolvadással Európa vezető kerámia tetőcserépgyártó vállalkozása jön létre.
Világgazdaság Piactér