Öt évvel ezelőtt kerek évfordulót ünnepelt a Központi Statisztikai Hivatal: 150 évvel korábban, 1867. május 25-én kezdte meg munkáját Keleti Károly vezetésével a hivatal elődje, a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium statisztikai osztálya. A kezdeti időszak történelmi jelentőségű hivatalszervező munkája a hivatalos statisztika fejlesztésének talán legintenzívebb szakasza volt. Hazai és nemzetközi összefogással szakmai-módszertani fejlesztések sokasága alapozta meg az adatokat közjószágként előállító, független és tudományosan megalapozott tevékenységet folytató nemzeti statisztikai hivatal létrejöttét, és tette nemzetközileg is elismert intézménnyé. Az idén 155 éves Központi Statisztikai Hivatal büszkén tekint vissza a nagy elődök munkájára, és tettre készen néz a kihívásokkal teli jövőbe.

Az elmúlt 155 év rendkívül gazdag eredményeket hozott a statisztikatudomány, a statisztikai megfigyelés és adatgyűjtés, a statisztikai módszertan és alkalmazások, valamint a statisztikai szervezet és oktatás területén. A hivatal a legnehezebb időkben is értékeiben, szakmai felkészültségében és elkötelezettségében szilárd intézményként alkalmazkodott a történelmi kihívásokhoz. Ezek az értékek és erősségek ma is áthatják hivatalunkat, megalapozzák a jövő építését, a változó körülményekhez való alkalmazkodást, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a KSH-t nemzetközi szinten is tekintélyes szervezetként tartják számon.

KSH statisztikai évkönyv

Elődeink által ránk hagyományozott értékekként érvényesítjük mindennapi munkánk során többek között a szakmai függetlenség, az objektivitás, a módszertani megalapozottság, a statisztikai adatok bizalmas kezelése, valamint a költséghatékonyság alapelveit, amelyeket harminc éve fogadott el az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága, 2014-ben pedig Magyarország beterjesztése nyomán az ENSZ Közgyűlése a globális politikai elkötelezettség szintjére emelt.

A hivatal 2030-ig szóló stratégiája rugalmas, innovatív és együttműködő szervezet megerősítését célozza, amely Magyarország legfontosabb információs csomópontjaként, és nemzetközi színtéren a szakmai elit tagjaként, az újszerű módszertani megoldások alkalmazásán keresztül képes összekapcsolni, modellezni és magas szinten értelmezni a különböző forrásokból származó adatokat. Ehhez kapcsolódó stratégiai céljaink a minőségszemlélet, a hasznosság, az innováció, a hatékonyság, a kompetenciafejlesztés és a partnerségi kapcsolatok területére koncentrálnak.

A digitalizáció korában a világban rendelkezésre álló adatok köre mind a mennyiség, mind a témák kiterjedtsége, mind az adatok elérhetősége szempontjából forradalmi értékű változáson ment és megy keresztül, az adatok ismerete és hasznosítása kevesek privilégiumából sokak eszközévé, a gazdaság egyik legfontosabb motorjává vált.

Az elmúlt két év eseményei alapjaiban befolyásolták a világ információszükségletét, soha nem látott igény mutatkozik a különböző piaci és nem piaci szervezetek kezelésében levő adatok felhasználása, újrahasznosítása, összekapcsolása, elemzése iránt. A hivatalos statisztika új adatforrások bevonásával, módszertani fejlesztésekkel, a nagyobb mennyiségű adat gyorsabb feldolgozásával és azoknak az adott helyzet kezelésében felhasználható közzétételével igyekszik információt szolgáltatni.

A hivatalos statisztika hatékonyságának fejlesztése iránt érdeklődőket hívta össze az IAOS (International Association for Official Statistics) 2022. április 26. és 28. között megrendezett konferenciájára Krakkóba, hogy megosszák egymással a Covid–19-járvány kihívásokkal teli időszakának újszerű statisztikai megoldásaival, hatékonyságával és továbbfejlesztésével kapcsolatos tapasztalataikat.

A Központi Statisztikai Hivatal immár 155 éve áll a hivatalos statisztika szolgálatában. A kezdetektől fogva európai szinten is tekintélyes szakmai szervezetként, a nemzetközi statisztikai fórumok aktív szereplőjeként a jövőben is részt vállal az országokon átívelő statisztikai rendszerek fejlesztésében, valamint a napjainkra gyakorlattá vált adatvezérelt döntéshozatal szakmai támogatásában.