Érdekes elemzést adott közre Amerika Központi Bankja (FED) május 22-én. A tanulmány az amerikai családok 2022. évi pénzügyi helyzetéről készített felmérés eredményeit mutatja be. A felmérésbe több mint tizenegyezer családot vontak be. Azt találták, hogy pénzügyi helyzetük nemcsak 2021-hez képest romlott, hanem annak szintje 2016 óta az egyik legalacsonyabb szintre süllyedt. Azok aránya, akik szerint 2022-ben rosszabbul éltek, mint 2021-ben, 35 százalékra emelkedett. Ennek egyik oka a megnövekedett infláció. Emiatt a kiadások a családok 40 százalékánál jelentősen megnőttek, de csak 33 százalék számolt be bevételei emelkedéséről. A megkérdezettek kétharmada kénytelen volt lemondani korábban rendszeresen vásárolt termékekről, vagy sokkal kevesebbet vásárolt belőlük. Hatvannégy százalék a korábban vásárolt termékeknél olcsóbbak vásárlására tért át, és 51 százalékuknak a megtakarításaikhoz is hozzá kellett nyúlniuk az emelkedő árak miatt. 

Fotó: AFP

Visszaesett a lakásvásárlások száma is. A családok inkább az ingatlan bérbevételt választották. Viszont sokan maradtak adósok a havi bérleti díjakkal is. 17 százalék nyilatkozott úgy, hogy többször is előfordult 2022-ben, hogy nem tudta kifizetni az esedékes bérleti díjat. 

Megnőtt azoknak az aránya is, akik nem tudtak a korábbi évekhez hasonló mértékben félretenni nyugdíjas éveikre,

és ezért növekedett a későbbi pénzügyi helyzetükkel kapcsolatos félelmük. Viszont a munkaerőpiac helyzete nem romlott: nem növekedett azon munkaképes korúak aránya, akik – ha dolgozni akartak – ne találtak volna munkalehetőséget. Közöttük is a valamilyen felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek volt könnyebb munkát találniuk, vagy munkahelyet változtatniuk, így pénzügyi helyzetük – ahogyan a grafikonon látjuk – kevéssé romlott. 

Ezen munkavállalók többségének nem okozott gondot a még fennálló diákhitel részletek törlesztése sem. Viszont közöttük is 12 százalék jelezte, hogy nehezedtek az életkörülményei. Ez az arány 2021-ben csak 9 százalék volt. Az elemzés megemlíti, hogy az életszínvonal csökkenéséhez esetükben az is hozzájárulhatott, hogy valószínűleg vannak részvényeik, és ezek értéke is csökkent. Az általános adatokat és a felsőfokú végzettségűek adatait az alábbi ábrán látjuk.

Azok aránya, akik elviselhetően jöttek ki a jövedelmükből
 

Érdekes volt az a kérdés is, hogy váratlanul felmerülő költségek esetén azokból mennyit tudnának a megkérdezettek kifizetni a megtakarításaikból. Közel 20 százalék szerint ez az összeg 100 dollár alatt lenne. További 14 százaléknak lenne elegendő forrása 100 és 499 dollár közötti többlet kiadás teljesítésére.

A gyerekes családok helyzete erőteljesebb romlást mutat:

a 2021 évi 75 százalékról 2022-ben 69 százalékra süllyedt a legalább egy 18 év alatti gyermeket nevelők között azon családok aránya, amelyek 2022-ben ki tudtak jönni a havi jövedelmükből.

A legnagyobb jövedelemcsökkenésről az alapszintű végzettséggel rendelkezők számoltak be: közöttük 40 százalék élt 2022-ben sokkal rosszabbul, mint 2021-ben. Arról is érdeklődtek az elemzést készítők, hogy mi a véleményük a megkérdezetteknek a helyi és az országos szintű gazdasági helyzetről. 2019-ben még 63 százalék gondolta úgy, hogy a helyi gazdaság jól vagy nagyon jól teljesít. Arányuk 2022-re 38 százalékra apadt, és nem volt a szerint sem különbség, hogy városban vagy falun laktak-e a válaszolók. 

Amerika egészének gazdaságáról viszont 2019-ben még 50, 2022-ben pedig már csak 18 százalék volt jó véleménnyel. 

Szakmák tekintetében a legnagyobb jövedelmi problémák a vendéglátásban és az építőiparban, a legkisebbek pedig az infokommunikáció, a közszolgáltatások, a tudományos és üzleti szolgáltatások és a honvédelem területén jelentkeztek.

Végül említsünk meg egy nagyon fontos kérdést, az egészségügyhöz való hozzáférés lehetőségét. A megkérdezettek 28 százaléka mondta azt, hogy nem jutott hozzá a szükséges orvosi ellátáshoz azért, mert nem tudta azt megfizetni. Legtöbben a fogorvosi kezelést hagyták ki, de voltak, akik a gyógyszereiket sem tudták kiváltani.

Az alacsony jövedelműek esetén az arány még magasabb, 32 százalék volt. Az elemzés további területekre is kiterjedt: részletesen vizsgálta például a különböző etnikumhoz és korcsoportokba tartozók helyzetét, továbbá a regionális különbségeket is.

Összességében, ahogyan a tanulmány fogalmaz, a felmérés eredménye arra mutat rá, hogy 2022-ben az emberek pénzügyi helyzete erőteljesen romlott, és 2016 óta a legalacsonyabb szintre csökkent. Azoknak pedig, akik nem jöttek ki a havi jövedelmükből, a hitelkártyájukon nőtt meg az adósságuk, amit majd a későbbiekben, magas kamaton, törleszteniük kell. Külön figyelemre érdemes a megtakarítási lehetőségek romlása, amely növeli a későbbi nyugdíjas kor pénzügyi bizonytalanságát.

A Fed ezt az elemzést 2013 óta minden évben elkészíti. Az adatokat az év negyedik negyedévében gyűjti. (Forrás: Board of Governors of the Federal Reserve System: Economic Well-Being of U.S. Households in 2022. Megjelent: 2023. május)