A taggá válást kísérő fellendülést, nekilódulást, fejlődésbeli ugrást ("EU-bounce") elemezve egy brit tanácsadó cég kiemeli, hogy a folyamatot minden esetben a gazdasági tevékenység erőteljes megélénkülése kísérte. A Groupama Asset Management szerint a csatlakozást közvetlenül megelőző és követő időben fellendülnek a beruházások, gyorsul a külföldi tőkebefektetések üteme, gyakoribbá válnak a vállalatfelvásárlások és a tőzsdei bevezetések, kiteljesedik a privatizáció.
A folyamatot általában jól ki tudják használni a feltörekvő piacok bonyulult viszonyaihoz jól értő befektetők. Magyar-, Cseh- és Lengyelország esetében az utóbbi években vált eredményessé a -- kudarcok ellenére is elszánt -- reformkormányok következetessége. Ennek tudható be, hogy jelenleg mindhárom gazdaság az EU-csatlakozást megelőző fellendülés állapotában van.

A világ ezer legnagyobb vállalata közül 650 jelen van a térségben, többségük itt terjeszkedni is akar. Az övezet pénzügyi piacai gyorsan bővülnek, stabilizálódnak a valuták, sőt megjelentek a prosperitás nyomai. A befektetési alapoknak egyelőre még helyben kell eszközeiket kihelyezniük, ami azt jelenti, hogy eredendően ott felhalmozott tőke is rendelkezésre áll. Különösen szembetűnő a bankszektor EU-konform szabályozása, akár a pénzintézeti tevékenység engedélyezését, akár felügyeletét illetően.
Magyarország "EU-nekilódulása" kapcsán a Groupama jelentése kiemeli az utóbbi öt év erőteljes növekedését, amelynek nyomán az egy főre eső GDP 4046-ról 4808 dollárra növekedett. Kiemeli továbbá a multinacionális cégek jelenlétét és azt, hogy Kelet-Európa egyik legnyitottabb gazdaságaként az ország jó platformot kínál a térségben való terjeszkedés céljára.
Csehországot illetően a jelentés utal arra az ismert tényre, hogy az ottani gazdaság egészen a legutóbbi időkig lemaradt mind a magyar, mind a lengyel szerkezeti korszerűsítéstől, és csak az elhúzódó után kezdődött egy gyors felzárkózási szakasz. Ennek során felgyorsultak az ide irányuló közvetlen befektetések, amelyek számára jó terepet nyújt a fejlett infrastruktúra, a hatékony igazgatás, továbbá a kormány által szervezett beruházásösztönző és képzési programok sokasága, illetve a német piac közelsége.
Lengyelország esetében a Groupama elemzése azt emeli ki, hogy a térség legnagyobb piacáról van szó, amelynek GDP-je meghaladja a 150 milliárd dollárt. Az EU-csatlakozás lázában égő ország -- az előrehaladó ár- és valutastabilizáció okán -- jó beruházási terepet nyújt a multinacionális cégek számára. Fokozza az ország vonzerejét, hogy a távközlés, a gázellátás, sőt a szénbányászat privatizációja is fokozatosan előbbre jut.