Az eredetileg 1992-ben megalkotott direktíva mostani, a fogyasztási cikkek teljes körére kiterjedő módosítása a termékbiztonsági információk elérhetőségének javítását, a felügyeleti tevékenység fokozását és a hatósági beavatkozás megkönnyítését írja elő. Új elem benne, hogy megtiltja az unióban betiltott termékek exportját az unión kívülre -- derül ki a brüsszeli közleményből.
Az új szabályozás komolyabb feladatokat ró a nemzeti felügyeleti szervekre, egyúttal szélesebb hatáskört is biztosít nekik. Emelkednek a biztonsági szabványokat megszegő termékek előállítóira és forgalmazóira kiszabható büntetések. A gyártók és kereskedők kötelesek lesznek valamennyi veszélyesnek bizonyuló termékre vonatkozó információt azonnal a hatóságok rendelkezésére bocsátani.
Fontos változásokról állapodtak meg a szakminiszterek a már létező "riasztórendszer" (Rapex) vonatkozásában is. A bizottság által felügyelt rendszer a kockázatosnak minősített termékek piacról történő kivonására ad lehetőséget, méghozzá szükség esetén akár az EU valamennyi tagországában egyszerre. Az ilyen akciók maximális időtartama az eddigi három hónapról egy évre emelkedik, és a jövőben megvizsgálják a rendszer harmadik országokra való kiterjesztésének lehetőségét is.