A magyar külügyminiszter szerint a közeli jövőben -- éppen a bővítési stratégiában felvetett "izolációs elv" segítségével is -- legalább öt további joganyagfejezetet lehetne ideiglenesen lezárni úgy, hogy egy-két problematikus pont nyitva hagyásával a fejezet többi részét további tárgyalást nem igénylőnek lehetne minősíteni. Ezek: az adózás, a vámunió, a szolgáltatások szabadsága, a társasági jog és az áruk szabad mozgása.
A mostani EU-magyar tárgyalási fordulón nem került sor újabb fejezet lezárására, csupán annak formális tudomásul vételére, hogy a "francia félév" alatt három újabb témakört sikerült kipipálni: az energiapolitikával, a külgazdasági kapcsolatok szabályozásával, és a szolgáltatások szabadságával foglalkozó joganyag-részeket. A magyar-EU tárgyalásokon ezzel a félév során tizennégyre nőtt az ideiglenesen félre tett fejezetek száma.
A most újból elővett közlekedési és környezetvédelmi témákról szólva Martonyi jelezte, hogy a közeljövőben EU-magyar szakértői szintű konzultációt tartanak, és a magyar álláspontban mindezek fényében képzelhető csak el esetleges változás. Egyúttal arra számítunk, hogy éppen e konzultációknak is köszönhetően sikerülhet felgyorsítani a közlekedési fejezet tárgyalását, és -- a bizottsági "útitervet" megelőzve -- már a "svéd félév" alatt formálisan is sort keríthetnek érdemi megvitatására is. (A bizottsági tervezet a kettő közül eredetileg csak a környezetvédelmet javasolta az első félévben napirendre tűzni.)