A tíz évvel ezelőtt létrehozott köztársasági megbízotti hivatalok -- ma közigazgatási hivatalok -- legfontosabb feladata a helyi és a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése, de emellett első- és másodfokú államigazgatási feladatokat is ellátnak. A munka nagyságrendjét mutatja, hogy a hivatalok 3177 helyi, valamint 1339 kisebbségi önkormányzat ellenőrzését végzik. Évente mintegy 550 ezer képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri döntést vizsgálnak meg.
Az adatgyűjtés kezdetekor, 1992-ben 27 ezer helyhatósági rendelet született, 1995-ben mintegy 43 ezer, 1999-ben pedig csaknem 35 ezer. (Az 1995-ös, kiugróan magas szám az önkormányzati törvény 1994-es módosításának következménye volt.) A közigazgatási hivatalok 1992-ben a rendeletek 6,1 százaléka miatt tettek törvényességi észrevételt. Ez az arány 1995-ben 6,9, 1999-ben pedig 4,3 százalék volt. A képviselő-testületek az észrevételek döntő többségét -- átlagosan több mint 95 százalékát -- elfogadták, és saját hatáskörban orvosolták a törvénysértéseket. Így csak ritkán -- 1992-ben 42, 1995-ben 49, 1999-ben pedig 7 esetben -- kellett az Alkotmánybírósághoz fordulniuk a hivatalvezetőknek.
Ami az önkormányzati határozatokat illeti, ezekből 1992-ben csaknem 270 ezer, 1995-ben 340 ezer, 1999-ben 310 ezer született. A törvényességi észrevételek aránya általában 1 százalék körül mozgott, ezek zömét is elfogadták a helyhatóságok, ezért viszonylag kis számban kellett bírósági felülvizsgálatot kezdeményezni. A hivatalok 1992-ben 1552, 1995-ben 36, 1999-ben pedig 8 esetben fordultak a bírósághoz.
A hivatalok vezetői bírálják el a jegyzők által hozott elsőfokú államigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket. Az összesítések szerint 1999-ben csaknem 5,4 millió elsőfokú határozat született az önkormányzatoknál. Ebből alig 17 ezer ellen nyújtottak be fellebbezést az érintettek. A hivatalok a megtámadott elsőfokú határozatok 62 százalékát helybenhagyták. Bíróság elé mintegy 1600 ügyet vittek a fellebbezők, amelyeknek 63 százalékát nyerték meg a közigazgatási hivatalok.
A fentieken túl jelentős a közigazgatási hivatalok elsőfokú hatósági tevékenysége is a speciális szakismereteket igénylő ügyek intézésében -- többek között a kisajátításoknál, a bevándorlásoknál, a külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésénél. A hivatalok 1999-ben csaknem 60 ezer elsőfokú határozatot hoztak. Az érintettek mindössze 280 esetben kértek jogorvoslatot, ebből 44 volt bírósági kereset. A hivatalok megnyerték a perek 84 százalékát.