Tavaly az első háromnegyed évben 54 százalékkal nőtt az ismertté vált számítógépes bűncselekmények száma az 1999 egészében elkövetettekéhez képest. A kormányzatoknak fel kellene frissíteniük a büntető törvénykönyvüket, ha biztonságos és vonzó környezetet akarnak teremteni az elektronikus számára. A határokon átnyúló bűnözés elleni fellépés szabályainak egységesítését szolgáló nemzetközi összefogás egyik első példája az Európa Tanács égisze alatt készülő, számítógépes bűnözés elleni konvenció. A kérdőívre választ 52 ország közül mindössze tíznek van közelítőleg naprakésznek nevezhető törvénykezése. A második, "részben naprakész" kategóriába két rendszerváltó állam, Cseh- és Lengyelország került be.
A számítógépes és a világhálós bűnözést külön kell választani, mert csak az utóbbival szemben alkalmazható jogszabályoknál tapasztalhatók hiányosságok -- mondta Kunos Imre, az ORFK elemző és koordinációs alosztályának igazgatóhelyettese. A számítógépes csalás, bankkártya-hamisítás, fedezetlen bankkártya felhasználása, valamint a szerzői jogok megsértése, tehát az anyagi kárt okozó bűncselekmények a kilencvenes években sorra bekerültek a hazai büntető törvénykönyvbe -- tájékoztatta lapunkat Garamvölgyi László, az ORFK szóvivője.
A legkorszerűbb törvényeket az angolszász államok mellett például Észt- és Törökországban találjuk. A Fülöp-szigeteken azután alkottak a számítógépes bűncselekmények valamennyi típusát törvényen kívül helyező jogszabályt, hogy a szabályozási hiányosságok miatt nem sikerült bíróság előtt felelősségre vonni a dollármilliárdos károkat okozó "I love you" vírus alkotóját. Utóbbi országban, valamint Mauritiuson és az Egyesült Államokban jóval keményebben sújt le a törvény szigora, mint máshol. A jogszabályok azonban általában a közösségi szolgálatban álló számítógépes rendszereket kedvezményezik, a magánszektor olykor egyáltalán nem kap védelmet. Kunos szerint az emberi méltóság megsértésével kapcsolatos bűncselekményekkel szembeni hazai fellépést megkönnyítené, ha a szolgáltatók és a hatóságok viszonyát szabályoznák, valamint meghatároznák, hogy az internetes szolgáltatók mit tehetnek fel oldalaikra.
A McConnell International szerint a legfontosabb az önvédelem, ám a biztonság növelésére fordított befektetések hasznát nehéz számszerűsíteni. A kormányzatoknak nem szabad megvárniuk a Fülöp-szigetekihez hasonló eseteket, a belső szabályozás mielőbbi korszerűsítése mellett nemzetközi együttműködés keretében kell kidolgozni a kellőképpen elrettentő törvényeket.
Magyarország tavaly decemberben részt vett azon az Európa Tanács által szervezett nemzetközi kongresszuson, amelynek célja egy számítógépes bűnözés elleni nemzetközi egyezmény előkészítése volt -- mondta Soós Lajos, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője. Az egyezményt várhatóan az idei évben írják alá, s ennek teljesítéséhez ugyan szükséges néhány további módosítás a hazai büntető törvénykönyvben, ezeket azonban Magyarország még 2001 során végre fogja hajtani.
A számítógépes bűncselekmények által okozott kár nagyságát nehéz felbecsülni. Az ORFK szóvivője és az említett tanulmány szerzői egyaránt úgy vélték, a jó hírnév megőrzése érdekében gyakoribb az esetek eltussolása, így a hatóságok által elindított eljárások száma nem haladja meg az évi néhány tucatot. A számítógépes bűncselekményeket általában magányosan követik el, de a szóvivő szerint előbb-utóbb valószínűleg a szervezett bűnözői csoportok "érdeklődését" is felkelti a terület.