Erre az ad alapot - mutatott rá -, hogy a rendszerváltást követő évek sorozatos válságát stabilitás váltotta fel, amelyet a valautatanács intézménye és a kormánynak a Nemzetközi Valutaalappal és a Világbankkal kötött középtávú szerződéseinek következetes betartása biztosított. A GDP tavalyi növekedése már megközelítette az 5 százalékot, a privatizáció felgyorsult, a külföldiek befektetéseinek értéke először haladta meg az egymilliárd dollárt.
A kormány nagyszabású infrastrukturális tervet dolgozott ki, amely autópályák, villamosított vasútvonalak, víztárolók, vízierőművek, nagyfeszültségű távvezetékek, tranzit gázvezetékek stb. építését, folyami és tengeri kikötők rekonstrukcióját irányozza elő. A Vidinnél épülő Duna-híd pedig - Románián keresztül - 2004-re a jugoszláviai mellett alternatív útvonalat biztosít számunkra. Mindezek a fejlesztések üzleti lehetőségeket is kínálnak magyar partnereknek.
Viszonylagos földrajzi közelségünk, termékeink magas minőségi színvonala komparatív előnyöket biztosítanak számunkra. A bolgár feldolgozóipar fejletlensége, a lakossági fogyasztásban a választékbővülés elsődlegessége, a sorra nyíló bevásárlóközpontok a magyar export folyamatos bővülésére adnak lehetőséget - hangoztatja Deme. A kétoldalú árucsere-forgalom értéke tavaly meghaladta a 100 millió dollárt, és erre az évre a forgalom 20 százalékos bővülése várható. Örvendetes, hogy az exportunk az importunk kétszerese.
Az utóbbi években a legkomolyabb versenytársunkká Bulgáriában a csehek váltak, akik sok pénzt áldoznak az exportpromóciára és offenzívát indítottak az infrastrukturális tervekben való részvételükért - hívja fel a magyar üzletemberk figyelmét az ITDH szófiai irodavezetője.