A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) a napokban átfogó közbeszerzési pályázatot ír ki; valamennyi, vámáruraktárban lévő elkobzott termék tárolását, őrzését, értékesítését, megsemmisítését, illetve karitatív célú felajánlását kívánja a vámhatóság komplex módon, hatékonyan megoldani -- mondta lapunknak Bencze József tábornok, a VPOP rendészeti főigazgatója. A kiadásokat akarják minimalizálni, s egyúttal az a cél, hogy ezen a téren is minél nagyobb bevételt tudjanak elérni.
Törvénymódosítást is kezdeményez a VPOP. Szeretné elérni: legyen lehetőség arra, hogy a jogerősen elkobzott gépjárművek, informatikai és irodatechnikai eszközök -- amelyek a mai szabályozás szerint a kincstári vagyonkört gazdagítják -- költségvetési szervekhez, a rendőrséghez, a tűzoltósághoz, a vámhatósághoz kerülhessenek. Bencze József szerint a könyvjóváírással átadott eszközök révén kevesebb pénzből lehetne megoldani ezeknek a szervezeteknek az ellátását. Mindez nagyobb haszonnal járna a költségvetésnek, mint akár a legsikeresebb árverés -- tette hozzá a főigazgató. Nem lenne szokatlan az eljárás: több nyugat-európai országban és az Egyesült Államokban sem ritka, hogy elkobzott járművekkel járnak például a rendőrök, s ezt fel is tüntetik az autó oldalán.
Évről évre jó néhány autó megfordul a vám- és pénzügyőrség raktáraiban. Ezek java része büntetőeljárás során lefoglalt jármű. A bíróság jogerős, elkobzást kimondó határozata alapján ezeket értékesítheti a vámhatóság -- ez történik az esetek kétharmadában. Tekintélyes számban kerül a vámáruraktárakba gépkocsi a törvényes zálogjog érvényesítése következtében is. Az sem ritka, hogy elhagyott jármű köt ki végül a vámhatóságnál. A legújabb jogi lehetőség szerint mód van arra is, hogy -- államigazgatási eljárásban -- egyfajta szankcióként lefoglalják azt a gépkocsit, ami szerepet játszott a jövedéki törvény megsértésében.
Tavaly 1183 gépkocsit értékesítettek a vámáruraktárakon keresztül, közülük mindössze 188 volt forgalomba helyezhető állapotban, a többit alkatrészként adták el. Ez is jelzi, hogy többnyire idős, műszakilag rossz állapotban lévő autókról van szó. Van azonban néhány különleges darab -- tudtuk meg. Egy -- büntetőeljárással érintett -- vállalatcsoporttól több nagy értékű Mercedest foglaltak le. Ugyancsak az értékesebb kocsik közé tartozik egy Rolls-Royce és egy Jaguar, mindkettő veteránnak minősül, koruk meghaladja a harminc évet. Sorsukról a későbbiekben születik döntés.
A vámhatóságnak tavaly 171 millió forintos bevétele származott az elkobzott járművek értékesítéséből. Ezzel szemben 19 millióra rúgtak azok a költségek, amelyeket a raktározás, a szakértői vizsgálatok, az árverést végző cég díja emésztett fel. A VPOP-nak egyetlen fillér sem jutott a pénzből, hiszen ezt az összeget a költségvetés vámbevételi számlájára kell átutalnia.