A helyi adóbevételek 2000. évi országgyűlési előirányzata 175 milliárd forint volt, az önkormányzatok 205 milliárdot terveztek, az előzetes adatok szerint azonban 222,8 milliárd folyt be -- derül ki a Pénzügyminisztérium összesítéséből. Az 1999. évi tényleges adóbevétel 198,3 milliárd forint volt, így a növekedés 12,3 százalékos. Tavaly már az önkormányzatok 94 százaléka, azaz 2970 helyhatóság bevezetett valamilyen helyi adót, s csak 184 település maradt az országban, ahol egyáltalán nem adóztatnak.
Változatlanul az iparűzési adó vezet, ez teszi ki az összes helyi adóbevétel 85 százalékát. Ezt az adónemet 2226 helyen vezették be, ami 334-gyel több önkormányzatot jelent az 1999. évihez képest. Az iparűzési adót működtető önkormányzatok aránya az 1998-as 51 százalékról 71-re nőtt. Tavaly 189 milliárd forint folyt be, 18 milliárddal több az előző évinél. A növekedés azonban mérsékeltebb a korábbiakhoz képest. Ennek oka egyrészt az, hogy kimerülőben vannak a gazdasági növekedés nyújtotta lehetőségek, így az adóalap sem bővül az előző évekéhez hasonló mértékben. Az alkalmazható adómérték felső határa 2 százalékra nőtt ugyan, de ennek közvetlen hatása nem volt. Tavaly már a teljes anyagköltséget le lehetett vonni a nettó árbevételből. A bevétel továbbra is Budapesten volt a legjelentősebb, 80,4 milliárd forint. Pest megyében tavaly 16,1 milliárd forintot szedtek be. Az összes iparűzési adóbevétel 51 százaléka a fővárosban és Pest megyében folyt be. A bevételek az ország területén nem egyenlő mértékben növekedtek, a gazdasági aktivitástól függően jelentősek a különbségek.
A többi adónemben -- építmény-, telekadó, magánszemélyek, vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adó -- keletkezett bevétel tavaly 34,2 milliárd forint volt, 7,2 milliárddal több az előző évinél. A kisebb bevételnövekedés oka ezen a területen az, hogy az önkormányzatok a lakosság teherbírására tekintettel a lakásokat és a magánkézben lévő telkeket nem szívesen adóztatják. Idegenforgalmi adót -- annak speciális jellege miatt -- kevés helyhatóság vetett ki, így az ebből származó bevétel sem jelentős.
Az iparűzési után a második leggyakrabban alkalmazott adónem a magánszemélyek kommunális adója, amelyet 1858 önkormányzat működtet. A települések számára ez a legkönnyebben kezelhető adó, megállapítása, adminisztrációja viszonylag kevés ráfordítással jár. Vállalkozói kommunális adót 764, építményadót 983, telekadót 380, idegenforgalmi adót pedig 541 önkormányzat vetett ki tavaly.