A koszovói konfliktus már hanyatlóban lévő gazdaságot érintett -- írják az IMF Koszovó gazdaságáról szóló tanulmányának szerzői. Az ország még nem indult el a piacgazdaságba való átmenet útján. A bankok fizetésképtelenek voltak, az infrastruktúra elhanyagolt. A harcok során nagy kárt szenvedtek a házak, a közművek és az ipar. A lakosság elmenekülése megszüntette a kereskedelmet, és nagy hiányt okozott szakképzett munkaerőből.
A helyreállítás derekasan folyik, hála a segélyekkel finanszírozott fellendülésnek. Az IMF előzetes becslése szerint 2000-ben az egy főre jutó GDP 650--850 dollár volt, míg például Boszniában és Hercegovinában 1100. A jövedelem több a GDP-nél a külföldi segélyek és pénzátutalások következtében. A bilaterális és nemzetközi donorok értekezlete általában elégedett volt február végén az önfenntartó költségvetés felé tett haladással és megígérték, hogy 2001-ben finanszírozzák a rendszeres kiadások körülbelül egyharmadát, szemben a 2000. évi 50 százalékkal.
A gazdasági újjáépítési program többről szól, mint az infrastruktúra javítása. Fejleszteni kell a magánszektor növekedését. Ebből a szempontból fontos korábbi lépés volt a német márka fizetőeszközként való bevezetése, a fizetési rendszer újraindítása és a szabályosan ellenőrzött bankrendszer feltámasztása. De a közületi szektornak is létfontosságú szerepe van a közoktatás, az egészségügy, a rendfenntartás és a szociális háló működtetése következtében. Ezért a szerzők szerint Koszovó számára elsőrendű feladat olyan adó- és közkiadási rendszer kialakítása, ami lehetővé teszi a közszolgálatok átfogó, hatékony és főleg helyi eszközökből finanszírozott működését.
A jelenlegi költségvetési gyakorlat kidolgozatlan. Az adórendszer a határon történő beszedésen alapul, szinte minden bevétel az importból származik. Kiadási oldalon a rendszer nem teljes, a költségek nagy részét a donorok fedezik. Az 1999. és a 2000. évi költségvetés a leglényegesebbekre összpontosított, az alapvető javak és szolgáltatások, a minimális szociális háló újrateremtésére. Az újjáépítést külön számláról, kizárólag adományokból finanszírozták.
A jövő feladata az, hogy fokozatosan felkészüljenek a külső források kimerülésére. A kiadásokat a belső forrásokból kell majd fedezni, s ehhez az adórendszert is működőképessé kell tenni. Be kell vezetni az értéknövekedési adót. Hosszú távon abból kell kiindulni, hogy Koszovó autonóm gazdasági egység lesz.