Csak fokozatosan és bizonyos kísérleti idő után honosítható meg a cégeljárásban az elektronikus aláírásról szóló törvényen alapuló cégbejegyzés -- tudta meg a Világgazdaság a cégtörvény változtatására vonatkozó igazságügy-minisztériumi elképzelésekről. Elkészült és hamarosan egyeztetésre kerül a cégtörvény módosításának koncepciója. Ennek egyik leglényegesebb kérdése, hogy -- az elektronikus aláírásról szóló kormányhatározatnak megfelelően -- miképpen valósítható meg az elektronikus cégbejegyzés. A jogi és technikai problémákat egyaránt felvető leendő szabályozásból annyi bizonyos: jelentős türelmi időt hagyna az érintetteknek -- cégbíróságoknak, ügyvédeknek, közjegyzőknek -- az átállásra.
A törvénymódosítás, amit jogharmonizációs feladatok ugyancsak szükségessé tesznek, a jelenleginél nagyobb cégnyilvánosságot biztosít majd. A tervek szerint egyebek közt megköveteli a társasági szerződéseknek a cégbírósági számítógépes nyilvántartásban való rögzítését és a nyilvános részvénytársaságokra vonatkozó adatok angol nyelven történő vezetését.
A gyakorlat sürgeti, hogy törvényi keretek közt rendezzék a "fantomok", illetve a hivatalból törölt cégek után maradt vagyon jogi sorsát. Erre az egyszerűsített felszámolás, illetve megfelelő elszámolási forma látszik alkalmasnak. Mivel a tapasztalatok szerint a cég "eltűnése" az esetek túlnyomó többségében visszaélésszerű joggyakorlást takar, tervezik a fantomizálódó társaság tagjaira vonatkozó felelősségi szabályok szigorítását.
Kusza helyzetet idézett elő az a kettős szabályozás, amely szerint a cég a bejegyzés napjával jön létre, ugyanakkor bizonyos változások bejegyzése visszamenőleges hatályú. Ezt az ambivalenciát is kiküszöbölik majd.
A törvénytervezet feltehetőleg az év végén kerül a parlament elé.