Verheugen értékelése egybecseng Wolfgang Schüssel osztrák kancellárnak a Der Standard hasábjain tett kijelentésével: e szerint Csehország feladata biztosítani, hogy a Benes-dekrétumok ma már semmilyen joghatással ne járjanak, bírósági ítélet ne hivatkozhasson rájuk. A kancellár ugyanakkor azt is ajánlotta, hogy a cseh kormány adjon kárpótlást az elüldözöttek számára, mint azt például Ausztria önkéntes megállapodásban a kényszermunkások és egyéb vagyoni károsultak felé már megtette.

A Benes-dekrétumok ellentétesek az uniós csatlakozás feltételeként megszabott koppenhágai kritériumokkal - szögezte le a napokban magyar újságírók kérdésére Susanne Riess-Passer osztrák alkancellár, a Szabadságpárt elnöke. A jelenlegi tagállamokra ugyanakkor nem vonatkoznak a koppenhágai kritériumok, kisebbségi politikájuk egyenetlenségét pedig mi sem mutatja jobban, mint hogy egységes szabályozás mind ez idáig főleg a francia vétó miatt nem valósulhatott meg ezen a területen.

A Benes-dekrétumok körüli vita kapcsán felerősödni látszanak a szlovén jogrendszerben meglévő, ugyancsak németek kivégzéséhez, jogfosztásához és kitelepítéséhez vezető Avnoj-dekrétumok körüli nézeteltérések is. A Tito-rendszer által véghezvitt kegyetlenkedések jogi alapjának számító rendelkezéseket ugyanis 1991-ben Szlovénia felvette saját alkotmányába. Az elvett javak visszaszolgáltatásáról szóló törvény ezt követően megszületett ugyan, a sértett német kisebbség képviselői szerint azonban ennek részletei ellehetetlenítik a tényleges végrehajtást - derül ki az osztrák Kleine Zeitung beszámolójából.

Becslések szerint az egykori tízezer fős szlovéniai német kisebbség ma már csak mintegy ötszáz kérvényt nyújtana be, a teljes követelés összege azonban így is elérheti az egymilliárd eurót. A német kisebbség érdekvédelmi szervezete szerint a szlovén kormánynak még az európai uniós csatlakozás előtt törölnie kéne az Avnoj-dekrétumokat jogrendszeréből. A Szlovéniával szembeni engedékenyebb hangnemet azonban mi sem fémjelzi jobban, mint hogy a temelíni erőművet vehemensen ellenző osztrákok szinte észrevétlenül siklottak el a határtól ugyancsak néhány kilométerre lévő krskói atomerőműben műszaki hiba miatti leállásról szóló hírek fölött.

Mráz Dániel - Bécs