A soros elnöki tisztet júliustól hatodszor betöltő Dánia a korábbinál is komplexebb feladatköröket kénytelen magára vállalni: az Európai Parlament hatáskörének kiterjesztésével sokrétűbb lett a jogszabálykészítés, az EU globális súlyának növekedésével bonyolultabbá vált az unió kifelé való képviselete, nem utolsósorban pedig az idei második fél évben érkeznek finisükhöz a tagjelölt államokkal folytatott felvételi tárgyalások.

Egy előzetesen közzétett programtervben a dán külügyminisztérium maga is a bővítést nevezte a legnagyobb feladatnak. Mint az anyag emlékeztet, a nizzai csúcs határozata szerint a svéd, a belga és a mostani spanyol elnökség alatt az összes részletet meg kell vitatni. Ennyiben Dániának az a feladat jutna, hogy a még nyitva lévő kérdéseket egységes csomaggá rakja össze a csatlakozási tárgyalásokon, hogy az EU dönteni tudjon az elsők felvételéről.

Ha sikerülne a csatlakozási tárgyalásokat a dán elképzeléseknek megfelelően a kis ország elnöksége alatt lezárni, az a dánok számára azzal a nem csekély presztízsnyereséggel kecsegtetne, hogy a keleti bővítés első köre a Koppenhágától Koppenhágáig jelszó jegyében kerül be a történelemkönyvekbe. (Az EU az 1993-as koppenhágai csúcson döntötte el, hogy kész felvenni a jelentkezőket, ha azok teljesítik a szintén akkor elfogadott kritériumokat. Az idei dán elnökséget záró csúcs szintén Koppenhágában lesz.)

A dán elnökség számára különösen zavaró körülmény lesz, hogy esedékessé válik a közös agrárpolitika úgynevezett félidős reformjának kidolgozása, amit önmagában is bizonytalanná tesz a francia és a német választások kimenetele. Koppenhága ezzel öszszefüggésben olyan célt tűzött maga elé, hogy az agrárfinanszírozás önmagában is aktuálissá vált felülvizsgálata ne képezzen újabb feltételt a tagságra pályázók számára.

A további nagyszámú, problémás pontból a dán külügyminisztérium kiemeli a jövő évtől alkalmazandó új halászati szabályok kidolgozását, a környezetvédelemben jogszabályt kell alkotni a növényvédő szerekről, a veszélytelen termékek címkézéséről, az ökológiai szempontoknak alárendelt energiapolitikáról. A második fél évben lesz egy tanácskozás a riói egyezmény tízéves évfordulójáról, a klímaegyezményről, az ózonvédelmi megállapodásról, a veszélyeztetett állatok védelméről, és lesz egy ázsiai-európai (ASEM-) csúcs. Döntést kell előkészíteni a forrásadóról, a pénzügyi szolgáltatások egységes piacáról és a fogyasztóvédelemről is.

Munkatársunktól