Nagy Márton

ING Vagyonkezelő

A volumenarányok kedvezőtlen irányú elmozdulása a külső egyensúly romlását eredményezi, amit a cserearányok 1 százalék körüli javulása csak kismértékben mérsékel. A nettó export csökkenése mögött a világgazdaság és a választások ciklikussága fedezhető fel. A racionális vállalati viselkedés a költekezés növelésével válaszol egy gazdasági konjunktúra jövőképét látva, ami készletfeltöltésben és kapacitásbővítő beruházásokban ölt testet. Az államháztartás pedig menetrendszerűen expanzívvá válik a választások évében, ami főleg a személyi kiadások emelkedésében csapódik le. A háztartások forrásait tovább emeli a vállalati szektor magas rendelkezésre álló jövedelme miatti erős bérkiáramlás, ami termékcélú fogyasztást generál. Így az import 15 százalékát kitevő beruházás, illetve az import 10-15 százaléka körüli fogyasztási célú behozatal megugrása is terheli az áruforgalom egyenlegét. Az exportcélú import ciklusnak megfelelő csökkenése sem segít: a kisebb hozzáadott érték miatt a nettó export mérséklődéséhez vezet.Heinz Frigyes

Bank of Tokyo-Mitsubishi

Az idén - a gyenge növekedési kilátások ellenére - számos jel a folyó fizetési mérleg romlását vetíti előre. Ezek közül legfontosabb, hogy a növekedés szerkezete kedvezőtlen irányba változott. Exportunk 2001 vége óta lassul, részben az erősebb forint, részben a gyengülő nyugat-európai exportkereslet miatt. Az import viszont várhatóan a tavalyinál nagyobb ütemben fog növekedni a belföldi felhasználás bővülése miatt, melynek elsődleges oka a bevételek által nem fedezett kormányzati kiadásnövekedés. Erre a helyzetre nincs azonnali megoldás, de a kormány számos lépést tehet, hogy akár jövő évtől kezdve (a nyugat-európai növekedés felgyorsulásával támogatva) javítani tudja a fizetési mérleget. A 2002-es év kényszerű egyensúlyromlásán túljutva a legfontosabb feladat a költségvetési konszolidáció fokozatos folytatása lesz. A költségvetési oldalról érkező inflációs nyomás csökkenése lehetővé tenné, hogy nagyobb összhang jöjjön létre a költségvetési és a monetáris politika között.Kovács György

DZ-Bank

A magyar gazdasag folyó fizetési mérlege 2002-ben romló egyenleget fog mutatni a megelőző évhez képest. Előrejelzésünk szerint a nagyobb deficit mögött alapvetően a rosszabb külkereskedelmi egyenleg és a szolgáltatások kisebb pozítivuma lesznek a meghatározó tényezők. A külkereskedelmi áruforgalom esetében kulcskérdés lesz, hogy az export mikor tud ismét növekedési pályára állni. Véleményünk szerint ez az év második felében jelentkezhet erőteljesebben és így az export dinamikája 3-5% éves növekedést jelez majd az euróadatok alapján (folyó áron). A szolgáltatások alakulásában a turizmus egyenlegének változása lesz a fő fontosságú tényező. Az első három hónap gyengébb turizmuseredményeit figyelembe véve az idegenforgalom egyenlege mintegy 300 millió euróval el fog maradni a múlt évben regisztrált többlettől. A többi szolgáltatási ág gyengelkedése is további 300-400 millió forinttal csökkentheti a teljes szolgáltatások sor egyenlegét. Prognózisunk - az export növekedésére tett feltételektől függően - 3,0-3,8 százalékos GDP-arányos folyó fizetési mérleg hiányt mutat.Barcza György

ING Bank

Képzeljük el, hogy adott egy kis, nyitott ország, mondjuk Finnország a 90-es évek közepén, ahol mondjuk egy mobiltelefont gyártó cég úgy dönt, külföldi részvénykibocsátás útján szerzi meg a szükséges forrást új délkelet-ázsiai üzemének létesítéséhez. E művelet a cég székhelyéül választott ország fizetésimérleg-statisztikájában a részvények kibocsátásakor tőkebeáramlásként, majd néhány hónappal később tőkekiáramlásként mutatkozik meg. A statisztika alapján akár azt is gondolhatnánk, országunk rövid idő alatt elvesztette tőkevonzó képességét. Mi történt azonban a valóságban? Semmi, hiszen egyik tőkeáramlási útvonal sem érintette az adott országot. Hasonló a helyzet a magyar fizetésimérleg-statisztika egy részével is. Ezt is szem előtt tartva a GDP 3,3 százalékát elérő hiányra számítunk, miután a költségvetési egyenlegromlást és a háztartások fogyasztásnövekedésének gyorsulását nagy valószínűséggel az idén már nem követi (ha igen, akkor viszont nagyon nagy baj van) a vállalati szektor finanszírozási szükségletének ellentétes irányú változása, amely jókora meglepetést okozott a tavalyi évben.