Nincs szükség a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosítására, a jelenlegi törvény teljes mértékben megfelel az Európai Unió elvárásának és a magyar hagyományoknak - szögezte le Járai Zsigmond közleményében. A jegybank elnöke arra a törvényjavaslatra reagált, amely a politikai pártok delegáltjaiból és a pénzügyminiszter két kinevezettjéből álló felügyelőbizottságot ültetne az MNB-be. A javaslat az árfolyamrendszer megválasztásának módját is változtatná úgy, hogy a jegybank ne tudjon önállóan módosítani a rendszer főbb elemein. Lapunk úgy tudja, a monetáris tanácsra vonatkozó szabályozás is változott volna, ettől a szándékától végül egy az MSZP által delegált alelnök kinevezéséért cserébe állt el a kormány. Értesüléseink szerint Akar László, az MSZP gazdaságpolitikai kabinetjének vezetője a poszt várományosa.

A kormánynak nincs szándékában a jegybank önállóságát csorbítani - nyilatkozott tegnap Medgyessy Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a jegybanktörvény módosításával is foglalkozó kormányülésen Járai is támogatta a felügyelőbizottság létrehozását, amelynek összetételéről még tárgyalnak. Lapunknak az Európai Központi Banknál (EKB) nem kommentálták a fejleményeket, kedden azonban az EKB tanácsának egyik tagja aggályosnak tartotta az EU-tagjelölt országok jegybankjainak függetlenségét veszélyeztető lépéseket.

Az unió országaiban nem működik politikai pártok képviselőiből álló testület a független jegyban-

kokban, és az Európai Központi Bank "nem fog örülni" annak, ha Magyarországon lesz ilyen - mondta el Járai a Magyar Közgazdasági Társaságnál tartott előadásán. Az MNB jogszerű működését és gazdálkodását a belső ellenőrzés, a pénzügyminiszter által választott független könyvvizsgáló (jelenleg az Ernst & Young Kft.) és az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzi, így egyébként sem szükséges egy negyedik kontrolláló szerv felállítása - tette hozzá a jegybankelnök. Járai szerint arra sincs szükség, hogy az árfolyamrendszer egyes elemeit törvény tartalmazza.

Járai Zsigmond azt is elmondta, hogy kérésére a Pénzügyminisztérium több más tervezett módosítást elvetett. Így a jegybank függetlensége nem csorbul drámai mértékben, de mindenképpen rossz üzenete van a változtatásoknak. A jegybankelnök a függetlenség kapcsán azt is kiemelte, hogy az MNB a monetáris politikában nem fogad el kívülről érkező utasításokat, az infláció leszorításának feladata pedig a törvény szerint is elsőbbséget élvez a kormány gazdaságpolitikájának támogatásával szemben. Így - bár a jelenlegi gazdaságpolitikai mix nem optimális - a jegybank nem tehet mást, mint a laza fiskális politika mellett szigorú monetáris politikát folytat.

Az Európai Központi Banknál nem kommentálták a magyar törvénymódosítási javaslatot, mindössze arra emlékeztettek, hogy a maastrichti szerződés 108. cikkelye foglalkozik a központi bankok függetlenségével. Ez kimondja, hogy feladatai végrehajtása közben az EKB és a nemzeti központi bankok döntéshozó tagjai nem fogadhatnak el utasításokat sem a közösségtől, sem egyetlen kormánytól vagy más szervtől sem. Kedden Eugenio Domingo Solans, az EKB tanácsának tagja Tallinnban kifejtette, hogy az EKB aggályosnak tartja az EU-tagjelölt országok jegybankjainak függetlenségét veszélyeztető lépéseket.

László Csaba pénzügyminiszter szükségesnek és az MNB függetlenségét nem csorbítónak, hanem azt megerősítőnek nevezte a jegybanktörvény módosítására irányuló indítványt. A pénzügyminiszter Járai Zsigmond közleményére reagálva kifejtette: a tervezett felügyelőbizottság nem gyakorolhatna felügyeletet az MNB alapvető feladatainak végrehajtásában. Így semmiféle hatóköre nem lenne például a monetáris politikára. Medgyessy Péter egyébként ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy az Állami Számvevőszék kifejezte: számára nehézségeket jelent a jegybank gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése.

Az árfolyamrendszer elemeinek megjelölését a törvényben azért látja szükségesnek László Csaba, mert az utóbbi időben több olyan elemzői vélemény is napvilágot látott a sajtóban, amely szerint a korábbi törvényszöveg nem tisztázta kellőképpen a rendszer egyes elemeivel kapcsolatos döntési kompetenciákat. A PM szükségesnek látta e bizonytalanság eloszlatását. Ez indokolta, hogy a javaslatba bekerüljön annak rögzítése: mindezen elemek csak közös megegyezéssel változtathatók meg.

László Csaba kijelentette: a nézetkülönbségek ellenére korrekt együttműködésre törekszik a jegybankkal és annak elnökével, Járai Zsigmonddal. Fontosnak nevezte a folyamatos kapcsolattartást a Pénzügyminisztérium és az MNB között, amely abban is megjelenik, hogy a jegybankelnök rendszeres résztvevője a gazdasági kabinet hetenkénti üléseinek.

A tavaly elfogadott új jegybanktörvényről történt szavazásnál az MSZP, az SZDSZ és - bár más okokból - a MIÉP is egységesen nemmel voksolt. A szocialisták akkor ellenzékből több módosító indítványt is jegyeztek, melyek egyebek között - a parlamenti kontroll fenntartása érdekében - a felügyelőbizottság megőrzését célozták, de támadták a monetáris tanács tagjainak kiválasztására vonatkozó rendelkezéseket is. A kormánytöbbség az ellenzéki módosító indítványokat elutasította, így szocialista politikusok szerint most mindössze annyi történik, hogy az egy évvel ezelőtt általuk legkritikusabbnak talált pontokon orvosolják a törvényt - mondta Veress János, a költségvetési bizottság alelnöke.

Munkatársainktól