Bár megindult az ügyvédségi törvény felülvizsgálatát célzó műhelymunka, a tilalom teljes felszabadítását ez idő tájt nem szorgalmazzák az érintettek - summázható Bánáti János, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökének véleménye azon hír kapcsán, hogy cseh kollégáik nemsokára szabadon reklámozhatják magukat.

A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke lapunknak kifejtette: nem mindegy, hol, mit értenek reklám alatt, és a tilalom feloldása nem feltétlenül jelent megkötések nélküli szabadságot.

Mint mondta, az unióban nincs kötelező érvényű szabályozás az ügyvédségi reklámra. Változó előírások érvényesülnek a tagállamokban. A szomszédos Ausztriában például még azt is szigorúan megszabják, hogy milyen táblán tüntethető fel az ügyvéd, illetve irodája. Az angolszász országokban viszont megengedőbbek a rendelkezések. A korábbi évtizedekhez képest nálunk is enyhült a tilalom, amennyiben a hirdetés a tájékoztatást szolgálja. Az idevágó rendelkezéseket a szakma magatartási-etikai szabályzata rögzíti. Így informál, tehát feltüntethető az ügyvéd, illetve az iroda neve, címe, tevékenységi köre. Szerepelhet a telefonkönyvben, a szaknévsorokban. A magyar ügyvédnek honlapja is lehet, feltéve, hogy megfelel az etikai kódex előírásainak.

A hatályos törvény értelmezése szerint a csatlakozást követően a reklámot megengedő tagországok ügyvédjei bárhol az unióban, így Magyarországon is hirdethetnek. A reklámot tiltó államok ügyvédjei - köztük a magyarok - viszont sehol sem. Az elnök utalt arra: nálunk - jóllehet már fellelhető az a nézet is, amely a szakmát a piacgazdasághoz köti - változatlanul a hagyományos szemlélet uralkodik, ami az igazságszolgáltatást helyezi a tevékenység középpontjába. A köznapi értelemben vett reklámozás aligha egyeztethető össze a pálya méltóságával. Az ügyvéd legjobb reklámja kétségkívül a minőségi munka. Mindazonáltal a hazai ügyvédség nem kerülhet lépéshátrányba uniós kollégáival szemben. Mivel pedig a jelenlegi szabályokat sem kőbe vésték, így elképzelhető további elmozdulás a szabadabb reklám felé. (MKK)