A közösségi versenyjog hazai bírósági alkalmazásáról tanácskoznak ma a Legfelsőbb Bíróságon. Az uniós csatlakozás, a közösségi szabályok közvetlen érvényesülése nemcsak a magyar versenyhatóságot (GVH), hanem a bíróságokat szintén új feladatok elé állítja. A GVH-határozatokat jelenleg is felülvizsgáló bírák a jövőben tárgyalni fognak olyan eseteket, amikor az alkalmazandó jogszabály nem a versenytörvény lesz, hanem a római szerződés idevágó cikkelye. Újdonság lesz, hogy a cégek nemcsak a versenyhivatalhoz, hanem közvetlenül a bírósághoz is fordulhatnak, például - versenyhatósági határozat nélkül - beperelhetik kártérítésért a versenytársat. Ilyen esetben a GVH hivatalból beavatkozhat a perbe. (VG)