Ellentmondásos folyamatok zajlanak a munkaerőpiacon. A munkanélküliség hosszú ideje emelkedik, eközben a foglalkoztatottság nem csökken, inkább stagnál. A furcsa eredményt feltehetően több egymással ellentétes hatású folyamat okozza. A hazai munkaerőpiac aktivitása egyrészt adminisztratív lépések miatt növekedett: megszűnt a sorkatonaság, és éppen az a korosztály ért a nyugdíjkorhatár közelébe, ahol a korhatáremelés történt. Emellett a korábbi évek irreálisan gyors bérköltség-növekedése, illetve a bizonytalan konjunkturális helyzet miatt a vállalati szektor óvatos munkaerő-felvételi politikát folytat.