A tájékoztatás szerint a finanszírozási problémákkal küzdő szervezetek október 24-től terjeszthetik elő az önerő támogatásra vonatkozó kérelmüket.

A támogatások igénybevételének felgyorsítása és a kérelmezési eljárás elősegítése érdekében indult előzetes igényfelmérés keretében lehetőség van arra is, hogy a kedvezményezettek a feltételek teljesítése esetén már október 24-re összeállítsák a támogatásra vonatkozó kérelmüket.

Az igénybejelentés a kérelmező előzetes nyilatkozata alapján átalakulhat önerő-támogatási kérelemmé - közölte az NFÜ.

Támogatást azok a közszféra szervezetek igényelhetik, amelyek már rendelkeznek szerződéssel Európai Regionális Fejlesztési Alapból vagy a Kohéziós Alapból megvalósuló projektekre, az önerő rendelkezésére állásáról nyilatkoztak, de az önerőt nekik fel nem róható okból nem, vagy csak részben tudják biztosítani.

A kérelmet és mellékleteit az NFÜ honlapján keresztül elérhető EMIR-rendszerbe kell feltölteni, amelynek használatához útmutató található a honlapon.

Igényt lehet benyújtani az olyan számlák önerő tartalmára, amelyeket az igénylő még nem nyújtott be elszámolásra. Az idén azokat a kifizetési kérelmeket fizethetik ki önerő-támogatási döntés alapján, amelyeket a jogosult a kérelméről szóló döntést követő 30 napon belül  - legkésőbb november 30-ig - hiánytalanul benyújt elszámolásra.

Az önerő támogatásnak két fajtája kérelmezhető: visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás, azonban a döntéshozó mindkét támogatási formát magában foglaló, úgynevezett vegyes konstrukcióról is dönthet.

A kérelmekről a nemzeti fejlesztési miniszter dönt, a támogatási szerződések megkötésére, illetve a támogatási okiratok kibocsátására november első felében kerül sor - olvasható az NFÜ tájékoztatójában.