A magánóvodák fenntartóinak több mint harmada már az elmúlt néhány napban az Állami Számvevőszék (ÁSZ) rendelkezésére bocsátotta a megbízható és szabályos működésüket alátámasztó dokumentumokat. Ezeket folyamatosan és soron kívül értékeli az ÁSZ, és ezt követően az államkincstár késedelem nélkül utalja a költségvetési támogatást. Az eddigi tapasztalatok pozitív folytatást, jó eredményeket, gyors kifizetést ígérnek – közölte a számvevőszék.

Fotó: Balázs Attila /MTI

Jogszabályok teszik lehetővé, hogy nem állami, illetve nem önkormányzati szervezetek – így például az alapítványok, gazdasági társaságok, egyesületek – által fenntartott intézmények is végezzenek köznevelési, szociális és gyermekvédelmi feladatokat, amelyek ellátásáért a központi költségvetésből évente jelentős összegű támogatásban részesülnek.

Az Állami Számvevőszék 2016 óta ellenőrzi a nem állami fenntartású, közpénzt felhasználó köznevelési és szociális intézmények fenntartóit, a jelenleg folyamatban lévő ellenőrzéseket pedig 2020 decemberében kezdte meg az ÁSZ.

Ezek a szervezetek olyan közfeladatot látnak el, ahol az ellátottak egy része – idősek és fogyatékkal élők – a társadalom azon csoportjába tartoznak, akik nem képesek gondoskodni magukról, így teljesen kiszolgáltatottak az ellátásukat biztosító szervezeteknek. A másik csoportba kisgyermekek, fiatalok tartoznak, ahol a szülők a nem állami fenntartókra bízzák gyermekeiket a legjobb oktatás, nevelés reményében. Ezen szervezetek tehát többek között bölcsődék, magánóvodák, idősotthonok, fogyatékkal élő, illetve lakhatási problémákkal küzdő embertársainkat ellátó intézmények.

Természetesen fontos közérdek, hogy a fenti szervezetek is átláthatóan és elszámoltathatóan gazdálkodjanak minden pénzeszközzel, a költségvetési támogatással és térítési díjakkal egyaránt, hiszen ez ugyanúgy hozzátartozik a gondozottak biztonságához, mint a higiénés, egészségügyi szabályok hiánytalan betartása. Törvény írja elő, hogy milyen dokumentumok (szabályzatok, nyilvántartások stb.) megléte és mindenkori rendelkezésre állása biztosítja és bizonyítja a gondozottak biztonságát szolgáló gazdálkodás folyamatosságát és jogszerűségét.

Az érintett humán szolgáltatók leggyorsabb harmadának példája jól mutatja az egyébként szintén törvény által előírt ellenőrzések hasznát.

Az érdemi javulás, a törvényes állapot elérése náluk igazán rövid idő alatt bekövetkezett. Nincs kétségünk a pozitív folytatás felől sem. Az ÁSZ hasonlóan jó tapasztalatokat szerzett más területek ellenőrzései során is, az eredmények alkalomról alkalomra komoly előrehaladást mutatnak. Ebben jelentős szerepe volt és van annak is, hogy az Állami Számvevőszék szakemberei sokoldalú támogató eszköztárat fejlesztettek ki, amellyel az ellenőrzötteket már előzetesen a felkészültségükben, illetve a hibajavításban is segíteni tudják.