Stratégiai jelentőségű a korrupció elleni fellépés, hiszen az ország megítélése mellett nagymértékben befolyásolja a nemzetgazdaság fejlődését is 

– hangzott el a tizedik jubileumi Integritás Kerekasztalon. A korrupció leküzdéséhez és az integritás alapú közigazgatási kultúra megteremtéséhez – ahogy az elmúlt évtizedben, a továbbiakban is – az állami intézmények összehangolt együttműködésére van szükség. 

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Minden önkormányzat ellenőrzése befejeződik idén

10 évvel ezelőtt megígértem, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) képes lesz arra, hogy rendszerszinten ellenőrizze az egyes ágazatok korrupció elleni védettségét - mondta Domokos László, az ÁSZ elnöke. Hozzátette: idén befejezték mind a 3197 önkormányzat és 1284 önkormányzati hivatal értékelését, valamint folyamatban van 3300 önkormányzati intézmény és közel 600 önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmény, illetve mintegy 1350 önkormányzati tulajdonú vállalat rendszerszintű értékelése. Mindez azt jelenti, hogy 2021-ben a számvevőszék még nagyobb hatást gyakorol a közszféra korrupció elleni védettségére.

Az integritás erősítésére a Magyar Nemzeti Bank (MNB) idén megújította belső Etikai Kódexét, amely a jogszabályokon túl további etikai követelményeket határoz meg az egyes szakterületeknek - mondta Kandrács Csaba, az MNB alelnöke. Hozzátette: a jegybanknál a belső kontrollokat értékelő Integrált Bizonyosság Program keretében mérik fel az intézményen belüli folyamatok, tevékenységek kockázati kitettségét, kontrollkörnyezetét. Új compliance kockázatértékelési módszertan jött létre a VIBER kapcsán az új és a meglévő ügyfélkört érintően a visszaélések, csalárd kezdeményezések megelőzésére, amit a fizetési, elszámolási, kiegyenlítési rendszerek kapcsán érintett valamennyi szereplő is alkalmazhat.

A bíróságok sem tétlenkedtek

A bíróságok 2021. évi működésére – az előző évhez hasonlóan – rányomta a bélyegét Covid-19 világjárvány elleni védekezés – mondta Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke. Ennek következtében az ügyfelek és a bírósági dolgozók egészségének védelme vált a bíróságok működtetésének prioritásává, ugyanakkor ezzel egyidejűleg az ítélkező munka és az igazgatás folyamatosságát is biztosítani kellett. A bíróságok működése a megváltozott körülmények között is folyamatos volt, amiben ügydöntő jelentősége volt a digitális eszközök és megoldások használatának.

A Közbeszerzési Hatóság az eljárások integritásának elősegítése érdekében idén minden ellenőrzési területen tovább szigorított - mondta Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke. Kiemelte: 

közel 24 ezer beérkezett hirdetmény esetében csaknem ugyanennyi szabálytalanságra vonatkozó figyelmeztetést – hiánypótlást – küldtek ki, megelőzve ezzel számos jogszerűtlen eljárás lefolytatását. 

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások számát az elmúlt években csaknem a tizenötödére csökkentették, mára ez évi körülbelül 250 eljárást jelent, ami az összes eljárás 2-3 százaléka. A szerződés-ellenőrzések számát több, mint 10 százalékkal növelték. Kiemelte: továbbra is jelentős a hatóság ellenőrzési tevékenysége alapján hivatalból indított jogorvoslati kezdeményezések száma, 123 szervezet ellen 117 jogorvoslati kérelmet nyújtottak be, amely az összes hivatalbóli kezdeményezés több, mint egyharmada. A transzparenciát növelve a szervezet honlapján és mobilapplikációnkon folyamatossá tették a közbeszerzésre vonatkozó statisztikák közzétételét. 

A nemzeti versenyhatóság 2021-ben sem tétlenkedett: 

a Versenytanács az idei esztendőben kiszabott összes mintegy 17,3 milliárd forintnyi bírság 94 százalékát a  versenykorlátozások miatt rótta ki 

– mondta Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke. Hozzátette: ez jól mutatja, hogy a GVH képes felszámolni a magyar fogyasztókat károsító kartelleket és nem csupán fogyasztóvédelmi ügyekben aktív. Ennél is fontosabb azonban, hogy a GVH döntései felszámolják a magyar fogyasztókat károsító tisztességtelen piaci magatartásokat és versenykorlátozásokat.