Egyetért a kormány egy független hatóság létrehozásával, amely az európai uniós források lebonyolítását érintő jogellenességek és szabálytalanságok megelőzése, felderítése és kijavítása érdekében jön létre – erről jelent meg kormányhatározat a friss Magyar Közlönyben.

zászló Flag of euró Euro currency valuta jel szimbólum symbol and 12 gold arany (yellow) stars csillagok on a törött cracked paint wall. A symbol of instability instabil in EU after several crisis krízis arise i.e. anti-austerity plan, immigrant, inflation rate, debt, etc
Fotó: Shutterstock

Ebben kiemelik, hogy a döntés a Magyarországgal szemben megindított uniós eljárás keretében hozott korrekciós intézkedés. 

Az újonnan felálló hatóság általános rálátással rendelkezik, és beavatkozik azokban az esetekben, ahol álláspontja szerint az illetékes hatóságok nem tették meg a szükséges lépéseket 

  • csalás, 
  • összeférhetetlenség, 
  • korrupció és 
  • egyéb jogsértés vagy szabálytalanság 

megelőzésére, felderítésére és kijavítására. A kormányhatározat egyértelművé teszi, hogy a hatóság kompetenciájába azok az ügyek tartoznak, amelyek hátrányosan érinthetik az uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, különös tekintettel a közbeszerzési eljárások keretében végrehajtott európai uniós pénzügyi támogatásokra. 

Ennek érdekében a kormány szeptember 30-ig javaslatot tesz az  Országgyűlésnek a hatóság november 21. előtti létrehozásához és működéséhez szükséges, a hatóság függetlenségét garantáló törvény elfogadására.

Ugyanebben a kormányhatározatban az is szerepel, hogy a kormány kötelezettséget vállal egy új korrupcióellenes munkacsoport december 1-jéig történő létrehozására. Ebben kormányzati és nem kormányzati szereplők létszám és szavazati jog tekintetében paritásos alapon vesznek részt, a működéshez pedig az uniós forrásokat vizsgáló hatóság nyújt adminisztratív támogatást.

A kormány az igazságügyi minisztert, Varga Juditot bízta meg, hogy a belügyminiszter, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a pénzügyminiszter és a területfejlesztési miniszter bevonásával készítse elő a fenti célkitűzésekkel összefüggő jogszabályok tervezeteit. Ennek során fel kell használni a nemzetközi jó gyakorlatokat, illetve alkalmazni kell a nemzetközi standardokat. 

Erről konzultálnak az Európai Bizottsággal, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) és más hazai és nemzetközi szervezetekkel.

Az igazságügyi miniszter dolga, hogy javaslatot tegyen az új hatóság, valamint a korrupcióellenes munkacsoport működését megfelelően biztosító költségvetésre és infrastruktúrára.