Egyes ágazatokban a kollektív szerződés szabályozza, másoknál a cégek többnyire maguk döntenek arról, hogy kifizetését függővé teszik-e a vállalat eredményességétől, vagy sem. Még a multik sem követnek egységes gyakorlatot e kérdésben. Kár, hogy a nyugati példát felemásan vettük át -- húzza alá Nagy Károly, a Philips Industries Kft. humánerőforrás-igazgatója --, hiszen, mint mondja, az említett országokban valóban van értelme az évente kétszer adott plusz havibérnek, mert az ottani adórendszer ezeket az extra juttatásokat a szokásosnál kedvezőbben adóztatja. Így nem véletlen, hogy a cégcsoport inkább 12 hónapra elosztva adja a teljesítménnyel összefüggő ösztönző bért.
A természetbeni juttatás ugyancsak kedvelt forma, ráadásul a cégnek jóval olcsóbb, mint például a vezetőknek adott bónusz.
Utóbbit személyi jövedelemadó, munkaadói és munkavállalói járulék, társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás terheli. A bónuszt kapó vezetők a legfelsőbb szja-sávba, a 40 százalékosba esnek, s 2001 januárjától ehhez még plusz 3 százalékos egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni. A 100 forint nettó bónusz így plusz 140-150 forintjába kerül a cégnek.
A természetbeni juttatás esetén januártól is 44 százalék lesz az de az alkalmazottnak nincsenek járulékterhei, a cég nem fizet szakképzési hozzájárulást. A nettó 100 forint értékű juttatás így plusz 78 forintba kerül a cégnek -- tájékoztatta lapunkat Török Györgyi, a Köves Clifford Chance Pünder Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft. igazgatója.
A Siemens hazai cégeinél akár hathavi is lehet az éves ösztönző bérrendszer -- tudtuk meg Bíró Péter kommunikációs igazgatótól. A minden év elején minden egyes alkalmazottal megkötött bérszerződés rögzíti, hogy beosztástól és a tényleges teljesítménytől függően kinek mennyi plusz jár az év végén.
Az autóipari befektetők közül az Audi Hungária Motor Kft. 4700 dolgozójával kötött munkaszerződésben vállalja a 13. havi bérjuttatást. E mellett a munkatársak a tárgyévet követő első negyedév végén az eredményességtől és az egyéni teljesítményétől függő jutalomban részesülnek. A szentgotthárdi Opel Magyarország Járműgyártó Kft. több mint 900 alkalmazottjának többsége részesül a cégnél bónusznak nevezett jutalomban, ám 13. havi bérkifizetés nincs. Az egy évben legfeljebb egyhavi bért elérő bónuszt évente kétszer, a szakszervezettel egyeztetve fizetik, mégpedig a tavaszal és ősszel végzett teljesítményértékelés alapján.
A Magyar Suzuki Rt. nem kívánta nyilvánosságra hozni a jutalmazás feltételeit.
A General Electric Hungary Rt.-nél nincs 13. havi fizetés, van viszont pénzjutalom. Ezt nem feltétlenül az év végén adják, és rendszerint projektekhez kötik.
A magyar tulajdonú nagyvállalatok közül a Dunaferr Rt.-nél a napokban már kézhez is kapták a dolgozók tizenharmadik havi fizetésüket, amelynek ügyében nincs mérlegelési lehetősége a vállalatcsoport vezetőinek -- tudtuk meg a cég illetékeseitől. Az érvényes kollektív szerződés szerint ugyanis ez az összeg a vállalat eredményétől függetlenül jár.
Az építőiparban nincs ágazati kollektív szerződés, így a 13. havi fizetés kérdésében sem alakult ki egységes gyakorlat. A Betonút Szolgáltató és Építő Rt.-nél például nem csak 13., hanem 14. havi bért is fizetnek, a pluszjuttatást nyáron, illetve karácsony előtt kapják kézhez a dolgozók. A vállalati kollektív szerződésben ez nem szerepel, s csak akkor fizet a cég, ha az eredmény azt megengedi -- tudtuk meg Dunai György elnök-vezérigazgatótól.
Az osztrák érdekeltségű Swietelsky-Útvasút Kft.-nél nem működik szakszervezet, de az elmúlt években gyakorlattá vált, hogy az alkalmazottak kapnak 13. havi fizetést, s azt két részletben -- nyáron, illetve az év vége előtt -- vehetik át. A termelésirányítók prémiuma viszont a cég eredményétől függ. Schréder Mihály vezérigazgató elmondta, hogy Ausztriában az építőiparban van ágazati kollektív szerződés, az a 13. és 14. havi fizetésről is rendelkezik, s tudomása szerint azt még a nyugdíjasok is megkapják.
A papíriparban a szakszervezetnek szintén nem sikerült ágazati kollektív szerződést kötnie, így a cégek saját hatáskörükben döntenek a 13. havi bérről. Kardos György, a Neusiedler-Szolnok Papírgyár Rt. felügyelőbizottságának elnöke elmondta, hogy a drasztikusan emelkedő cellulózárak miatt az idén romlott a cég eredménye. Ennek ellenére a dolgozók kapnak decemberben pluszpénzt, de nem egyhavi, legfeljebb kétheti bért.
A Halaspack Csomagolóanyag Rt. kollektív szerződésében sem szerepel a 13. havi bér fizetése, Bodrogi József vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy arra nem tud garanciát vállalni a vezetés. Ugyanakkor ha a társaság teljesíti a tervét, fizetnek pluszpénzt. Az elmúlt négy évhez hasonlóan ez az idén is így volt, a pénzt már kézhez is kapták a dolgozók. A vezérigazgató kiemelte, hogy a 13. havi fizetésnek hangulatjavító, munkaerő-megtartó hatása van.
A cementiparban az ágazati szerződés rögzíti, hogy a dolgozóknak jár 13. havi fizetés, amit decemberben kapnak kézhez. Feltétel az, hogy valaki az előző esztendő december elsejétől a folyó év november 30-ig a cég alkalmazásában álljon.
A MÁV-nál a korábbi évekhez hasonlóan az idén sem fizetnek 13. havi fizetést, a cégnél az a gyakorlat, hogy a dolgozók vasutasnapi jutalmat kapnak.
Az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások többsége nem képes a havi bérnek megfelelő pluszösszeget kifizetni. Így, bár törekszenek arra, hogy valamiféle többletet nyújtsanak, ez azonban csupán a családoknak szánt kiadós karácsonyi csomag, vagy más természetbeni juttatás formájában, mintsem a szokásosnál vastagabb borítékban nyilvánul meg.
A jelentős tejtermék- és húsfeldolgozással is foglalkozó nádudvari Nagisz Rt.-nél például a napokban egy fél sertés húsa árának megfelelő, mintegy 18-20 ezer forint értékű ajándékcsomagot adnak. A Magyar Cukor Rt.-nél az egységesített kollektív szerződés szerint a decemberi fizetéssel együtt már számfejtették a plusz egyhavi alapbérnek megfelelő összeget -- mondta érdeklődésünkre Inzelt Sándor humánpolitikai vezető.
Az idegenforgalmi cégek közül a Danubius Hotels Rt.-nél nem csak 13., hanem 14. havi fizetés is van. Az egyik különjuttatást nyáron, a másikat pedig karácsony előtt fizeti ki a cég dolgozóinak -- közölte Bencze Gábor, a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Rt. vezérigazgatója. Ez a kollektív szerződés szerint jár, de csak azoknak a dolgozóknak, akik legkevesebb hat hónapot eltöltöttek a cégnél, és a kifizetés időpontjában is állományban vannak. E kifizetések összege egyhavi bérnek felel meg. A Danubiusnál is úgy gondolkodnak, a 13. és a 14. havi fizetés vonzerő s egyben megtartó tényező is a dolgozók számára.
Az Accor-Pannonia Szálloda Rt.-nél szintén van 13. havi fizetés, amelyet e cégnél is a kollektív szerződésben rögzítettek. A 13. havi fizetés összege egyhavi átlagbérnek felel meg -- közölte Hajdú Zoltán humánpolitikai vezető. Az Accor-Pannoniánál már novemberben megkapták a doglozók ezt a juttatást. Az utazási irodáknál is létezik a 13. havi fizetés. A Siotour Rt.-nél e juttatást karácsonyi jutalomnak hívják, és akkor fizetik ki, ha a cég teljesíteni tudja az üzleti tervben előírtakat, vagy túlszárnyalja. Az idén ez sikerült, így lesz 13. havi fizetés -- közölte Halmos Gábor vezérigazgató. E juttatást itt is a kollektív szerződés szabályozza, amely szerint a szezonális dolgozók időarányosan részesülnek ebből. Az eredményes évet záró Chemol Travel utazás irodánál már októberben kifizették az egyhavi bérnek megfelelő összeget -- közölte Földi Katalin marketingvezető.
A magyar magazinlappiac 35 százalékát uraló VNU-ban évek óta általános gyakorlat a 13., illetve 14. havi fizetés. Az idén azonban a plusz két hónap jövedelmét beépítették az alapfizetésbe, mert a kiadó megítélése szerint a munkatársak számára a havi fizetés összege a legfontosabb, nem pedig az év végi külön juttatásé -- közölte kérdésünkre Szabó György, a VNU Magyarország vezérigazgatója. Elmondta még, hogy az elmúlt években tapasztalatuk szerint hátrányba kerültek versenytársaikkal szemben azzal, hogy az év végi külön javadalmazással relatíve alacsonyabb havi fizetést tudtak adni alkalmazottaiknak. Mindazonáltal az idén is folyósítanak célprémiumként különpénzt, amely ugyan nem jár automatikusan, de a kitűzött feladatok 70-80 százalékban teljesülnek, tehát az összeget ennek megfelelően ki is fogják fizetni.
A Ringier-H Kft. lapjainál, a Nemzeti Sportnál és a Blikknél félhavi fizetést oszthatnak el, amelynek felhasználásáról a munkahelyi vezetők döntenek -- mondta el kérdésünkre Pető Endre ügyvezető igazgató. Hozzátette még, hogy tavalyhoz képest az idén nagyobb összeget szánnak az év végi javadalmazásra. A Ringier-hez a napokban került Magyar Hírlap Kiadói Rt. névadó lapjában még nem döntöttek arról, hogy lesz-e 13. havi fizetés -- tudtuk meg Kocsi Ilonától, a Magyar Hírlap főszerkesztőjétől.
A legkülönösebb helyzetben a Népszabadság alkalmazottai vannak, mert náluk a tíz évvel ezelőtt elfogadott kollektív szerződés rögzíti, hogy ha a társaság éves nyeresége eléri az 500 millió forintot, akkor az eredmény arányában nyereségrészesedés címén kötelező kifizetni a 13. havi fizetést -- tudtuk meg a lapnál. Az elmúlt években az a gyakorlat alakult ki, hogy a pluszjuttatás nagyobbik részét a nyáron, a fennmaradó részt az év végén folyósítják. Az idén 80 százalékot átutaltak a munkatársaknak az év közepén, a közeli hetekben pedig további 30 százalékot.
A magyar médiapiac két vezető társaságában, az RTL Klub és a Tv 2 kereskedelmi televíziókban eltérő gyakorlat figyelhető meg az elmúlt egy-két évben. Információink szerint az RTL-ben kezdettől fogva gyakorlattá vált, hogy teljes havi javadalmazást fizetnek az év végén a munkatársaknak, a Tv 2-nél azonban valószínű, hogy a tavalyihoz hasonlóan az idén sem kapnak pluszpénzt az alkalmazottak.