A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) egy hónappal a beadási start előtt hirdette meg a kis- és középvállalkozások (kkv) fejlesztését támogató pályázatait. Így bőven van idő megismerésükre és az előkészítésre. Érdemes minél előbb hozzáfogni, hiszen a tárca 2200-2400-ra becsüli a leendő nyertesek számát.

Az idei hét kkv-pályázat közül kettőt a Széchenyi vállalkozásfejlesztési program keretében írtak ki. Ezek együttes támogatási kerete 380 millió forint, aminek a büdzsé a forrása. Az öt uniós társfinanszírozású pályázat - amelyek a gazdasági versenyképességi operatív programba tartoznak - összkerete 9,872 milliárd forint. A források eredetének különbözősége a pályázókat nem érinti.

Az idén több pályázati feltétel vált kedvezőbbé és egységesebbé. A legnagyobb változás, hogy bővült a támogatást igénybe vevők köre. Ugyanis már az EU-feltételek szerinti árbevétel-, illetve mérlegfőösszeg-plafont vették figyelembe, amelyek változatlan létszámnál lényegesen magasabbak, mint a magyar definíciók. E szerint azon vállalkozások (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók) jogosultak a támogatás igénybevételére, amelyek 250 főnél kevesebbet foglalkoztatnak, éves nettó árbevételük legfeljebb 40 millió eurónak megfelelő forint, vagy mérlegfőösszegük maximum 27 millió eurónak megfelelő forint. Ezek az értékek jóval meghaladják a 2003. évi pályázatoknál alkalmazottakat, amelyek ennél a létszám-kategóriánál (középvállalkozások) - 250-es forint/euró árfolyammal számolva - 10,8, illetve 16 millió eurót tettek ki.

Az idei kkv-pályázatok újdonsága az is, hogy a támogatási maximum egységesen a projekt költségének a fele lehet, míg ez eddig különböző (25 és 30 százalék) volt. Nőttek a pályázható keretek is. A kedvező módosítások közé tartozik, hogy már nem kizáró ok az elmúlt két év valamelyikének veszteséges gazdálkodása. A negatív saját tőke viszont továbbra is kizáró ok marad. Az idén a kkv-pályázatoknál az annak keretében támogatott fejlesztésen felül a készítés költségére maximum százmillió forint jár automatikusan. Ez tehát nem része a támogatásnak, de csak a számlával igazolt összeg vehető igénybe.

Az említett feltételek a hét kkv-s pályázat közül hatnál érvényesek. Kivételt csupán a háziorvosi működési jog kivásárlását, vagy az egészségügyi közszolgáltatás nyújtását segítő kamattámogatásra meghirdetett pályázat jelent. Az idei pályázatok közül a legnagyobb kerettel (6,4 milliárd forint) a kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztését támogatják. Az ennek keretében igényelhető maximum 25 millió forint.

A pályázatokról részletes információ található a GKM honlapján, a pályázatkezelő Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht.-nál, valamint a 06-40/630-530-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálaton. A pályázatok 2004. február 16-ától szeptember 30-ig adhatók be. Teljes dokumentációjuk nyomtatott és elektronikus formában a GKM és a pályázatkezelő kht. honlapján érhető el.