A rendes felmondási okként megjelölt - létszámcsökkentéssel összefüggő - átszervezést alátámasztja, ha az adott munkakörökhöz tartozó azonos teendőket ellátó személyek közül az egyikük feladataira nincs szükség - mutatott rá a Legfelsőbb Bíróság a következő perben.

Az ügy érintettje főkönyvelő volt, gyermeket szült, és a kicsi gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot vett igénybe. Ezalatt a cég beruházást hajtott végre, és növelte az alkalmazotti létszámot. A főkönyvelő - mint arról értesítették - gazdasági vezető lett. A gyermekgondozás idején feladatainak egy részét az ugyancsak ez idő tájt gazdasági vezetőnek kinevezett kollégája látta el, másik részét a cég ügyvezetője végezte. Két év múlva, amikor ismét munkába állt volna, szabadságot adtak neki, majd felmondták munkaviszonyát. Az intézkedést átszervezéssel és ennek során az egyik gazdasági vezetői munkakör megszüntetésével indokolták. Utaltak arra, hogy a tervezett termelésnövekedés meghiúsult, emiatt létszámcsökkentésre kényszerültek.

A volt főkönyvelő a munkaügyi bírósághoz fordult. Az jogellenesnek találta a felmondást. Álláspontja szerint a munkáltató nem tudta igazolni, hogy az átszervezés kihatott-e munkakörére, illetve a két gazdasági vezetői munkakör ténylegesen egyidejűleg létezett-e. A másodfokú bíróság más következtetésre jutott. Hangsúlyozta: a rendes felmondás indoka vállalati létszámleépítés volt, amely bizonyítottan megvalósult, így azt nem kellett vizsgálni, hogy kihatott-e a felperes munkakörére.

A felperes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az LB-hez. Az rámutatott: a másodfokú bíróság tévesen fejtette ki, hogy az átszervezésnek nem kellett összefüggésben lennie a felperes munkakörével. Ez nem hatott ki az ügy eldöntésére, mert a tényállásból hitelt érdemlően megállapítható, hogy a létszámcsökkentés érintette a főkönyvelőből lett gazdasági vezető munkakörét is. A cég nem vitatottan termelésnövekedést tűzött ki célul, ezért szükség volt két gazdasági vezetőre. Feladataikat - a felperes távolléte alatt - két személy látta el. Nem volt vitatott, hogy a vállalat tervei nem valósultak meg, emiatt csökkentette az alkalmazotti létszámot. A felperes munkaköre szükségtelenné vált. A gazdálkodási okból elrendelt, a munkáltató egészét érintő létszámcsökkentés kihatott munkakörére - szögezte le az LB. (VG)