Az L-Soft Zrt több, mint 30 éves nagyvállalati múlttal rendelkezik a HR terület szoftver-fejlesztőjeként és bérügyviteli szolgáltatójaként iparágtól függetlenül. Büszkék vagyunk rá, hogy mára a hazai piac kimagasló és megkerülhetetlen szereplője vagyunk.

Tevékenységeink mozgatórugója a következő években is a fenntarthatóság! A digitalizáció még aktuálisabbá és sürgetőbbé vált minden üzleti területen. A vállalatok folyamatos lépéskényszerben vannak és ezzel együtt vizsgálniuk kell, miként feleljenek meg az ESG által támasztott fenntarthatósági követelményeknek.

A vállalatokba ESG szempontok alapján történő befektetés trendje az 1960-as években kezdődött és a társadalmilag felelős befektetésből (SRI) fejlődött ki.

Jelentősége mostanában gyorsan növekszik és fejlődik. Az ESG mozaikszó az angol Environment (környezet), Social (társadalom), Governance (vállalat vezetés/irányítás) szavakból ered, ami meghatározza ezen befektetések szempontrendszerét. Az ESG értékelés egy többdimenziós feladat. A kritériumok tájékoztatást adnak arról, hogy egy vállalat milyen mértékben tanúsít környezet- és klímabarát magatartást, mennyire tartja be az olyan szempontokat, mint például a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, vagy milyen irányítási és ellenőrzési folyamatokat alkalmaz.

Az L-SOFT a HR területet érintő szoftverfejlesztés, a bérszámfejtés, és cafeteria szolgáltatási folyamataiban is a fenntartható és versenyképes működés kulcsfontosságú elemeire koncentrál.

Az elmúlt években megjelent új üzleti igények fokozták a keresletet a HR szoftverek és HR szolgáltatások iránt is. Nem véletlenül, hiszen a hibrid munkavégzés miatt a munkatársak közötti kapcsolattartást újra kellett gondolniuk a munkáltatóknak. Olyan új kérdések jelentek meg, amelyek a vállalatoknál szükségszerűen új, innovatív digitális eszközöket és új irányítási módszereket és ezekhez fejlesztett szoftvereket kényszerítettek ki.

Előtérbe került pl. az e-aláírással, önkiszolgáló HR szoftvereken keresztül publikálható igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok iránti igény. A PIRAMIS™ humán szakértői rendszerben elérhetővé vált ennek kiszolgálására számos új, web platformon elérhető HR szoftver, melyek megoldást kínálnak ezekre az aktuális közép és nagyvállalati elvárásokra.

„Az e-aláíráshoz kapcsolódó technológiai fejlesztésünk komoly üzenet, amellyel szeretnénk elérni, hogy a fenntarthatóság mindig komoly, döntő érv és érték legyen a vállalati beruházások esetében”

– mondja Bakó Krisztina, az L-SOFT vezérigazgató-helyettese, egyben a kereskedelemért felelős vezetője.

A portfólió fő bővítési iránya, olyan új és innovatív HR szoftvermegoldások és szolgáltatások fejlesztése, amelyekkel a HR tevékenységeket a legszélesebb körben tudjuk digitalizálni, ezzel a papírszükségletet minimálisra csökkenteni a fenntarthatóság jegyében. 

„Mégis azzal, hogy a HR területeken egyes folyamatokat digitalizálunk, még nem jelenti azt, hogy eljutottunk a biztonságos fenntarthatósági zónába”

– mondja Lencsés Sándor, az L-SOFT vezérigazgatója.

PR cikk kép
Lencsés Sándor, az L-SOFT vezérigazgatója.
Fotó: L-Soft Zrt

Hogy mennyire gondolja komolyan az L-SOFT a szoftverfejlesztési és szolgáltatási folyamataiban és a foglalkoztatással összefüggő tevékenységében az ESG alapjaira épített működést?

Jól reprezentálja ezt a törekvést a két közelmúltban elnyert díj: 2021 év végén a HRKOMM Award Környezettudatos munkahely kategóriában BRONZ minősítéssel díjazta a szakmai zsűri a #eSignature&Piramis IGAZOLÁSaim pályázatunkat, valamint 2022 évben arany minősítésű elismerést kapott társaságunk az Év Felelős Foglalkoztatója pályázaton. A pályázat évről évre összegyűjti és díjazza azokat a hazai munkáltatókat, amelyek kiemelkedő és iránymutató tevékenységet folytatnak a foglalkoztatás területén, valamint közzéteszi azokat a pozitív gyakorlatokat, melyek hozzájárulnak e terület fejlődéséhez.

PR cikk kép
Fotó: L-Soft Zrt

A PIRAMIS™ digitalizációs szoftvermegoldások használatával kapcsolatos tapasztalataikat vevőink folyamatosan mérik. A visszajelzések egyértelműen mutatják, hogy a környezettudatos digitalizációs HR szoftverek találkoznak a munkavállalói igényekkel és hozzájárulnak a munkavállalói elégedettség javításához. Alkalmazásuk révén a belső kommunikáció egyszerűsödik és nagymértékben javul. Ezen túl a munkatársak számára fontos, hogy a munkáltató láthatóvá tegye annak tényét is, mennyire aktívan működik közre és milyen lépéseket tesz a globális környezeti és társadalmi kihívások megoldása érdekében.

További kedvező fordulat a szoftverek bevezetését követően, hogy az ügyfélszolgálati idő nem jelent többé korlátot. A munkatársak és munkáltató között a korábban papír alapon, a HR ügyfélszolgálati munkatársak és a küldeményszolgáltatók segítségével egymásnak továbbított iratok ma már elektronikus úton, digitalizáltan, időbeli korlátozás nélkül elérhetővé válhatnak. Ennek tényétől mind a munkatársak, mind a foglalkoztatók határozottan jobban érezhetik magukat, elégedettségük fokozható, hiszen az érintettek nincsenek időben, térben az ügyfélszolgálati időhöz kötve az HR ügyek intézésekor.

„Az okos HR és adatelemzést támogató megoldásaink, így például az e-aláíráshoz kapcsolódó technológiai fejlesztésünk komoly üzenet, amellyel szeretnénk elérni, hogy a fenntarthatóság mindig komoly, döntő érv és érték legyen a vállalati beruházások esetében”

– folytatja Lencsés Sándor.

Az L-SOFT gyorsan reagált pl. a hibrid foglalkoztatáshoz kapcsolódó legújabb üzleti igényekre a Home Office és egyéb távollétek nyilvántartásait és a kapcsolódó kontrollfeladatokat támogató digitális szoftvermegoldással, a PIRAMIS™ TÁVOLLÉTeim-mel. Ez a szoftver lehetővé teszi, hogy a munkavállaló tervezze, igényelje különböző távolléteit, melyet ezt követően a vezető elbírál, majd a döntésről a beosztott haladéktalanul értesül. Ugyancsak a hibrid foglalkoztatás intézménye erősítette fel a vállalati képzések digitalizációjára vonatkozó üzleti igények megjelenését. A munkáltatók megújult eszköztárral támogathatják a Home Office-ban foglalkoztatottak esetén pl. a soft skillek fejlesztését, vagy az e-learning megoldások használatát.

Az L-SOFT szoftverválasza a HR terület ezzel összefüggő üzleti igényeire a PIRAMIS™ KÉPZÉSeim szoftvermegoldás, ami a digitalizáció újabb eszközeként segítheti a megnövekedett képzési igények adminisztrációját, szervezését, az elérhető tréningek, oktatások publikációját a munkatársak felé. Ezen túl a jóváhagyási, döntési folyamatokat is egyszerűbbé teheti.
ki.
A vállalatok HR stratégiájában a fenntarthatósággal összefüggő üzleti célok kiemelt prioritásúak és ezeknek a céloknak a teljesülését mérni is szükséges. A mérési és jelentési rendszerek lényeges részét képezik az időben már korábban keletkezett adatok és ezzel egyidejűleg az aktuális adatok. A vállalkozásoknál, különösen a HR területen nap, mint nap rengeteg új adat jön létre. Olyan megoldásokon dolgozunk, amelyek segítik a mérések, elemzések végrehajtását, ezzel együtt a döntéshozatali folyamatokat pontosabbá, objektívebbé tehetik, így a vállalatoknál és kiemelten a HR területeken optimálisabb működési modellek alakíthatók ki.

Célunk, hogy ezekkel az új digitalizációs HR szoftverekkel olyan elemzést támogató megoldásokat kínáljunk, amelyek a HR adatelemzésre fordított manuális adminisztrációt széles körben kiváltják és magas szintű támogatást adnak a mérések elvégzésében, valamint az eredmények kiértékelésében a HR területek számára.