A halmozottan hátrányos helyzetben lévő kisvárosok közé tartozik Fehérgyarmat, amely költségvetésének közel kétharmadát -- 62 százalékát -- fordítja oktatási intézményeinek fenntartására. A 9200 lakosú városban egy óvoda, egy általános iskola, két középiskola és egy kollégium tartozik az önkormányzathoz, amelyek után az állam összesen 340 millió forintos normatívát biztosított az idei évben. A településen egy közgazdasági szakközépiskola is található, azonban ezt a város -- pénzhiány miatt -- már 1998-ban átadta a megyei önkormányzatnak.
Balkó János városi jegyző azt mondja: a jogszabályok szerint az államnak az önkormányzati oktatási intézmények költségvetésének mintegy 80 százalékát kell a normatívában biztosítani, a gyakorlatban ez azonban -- így Fehérgyarmaton -- sem mindig érvényesül, mert az általános és középfokú intézmények esetén az önkormányzat hozzájárulása a költségekhez nem haladja meg a 10-30 százalékot, a négy létesítményből álló óvodánál az önkormányzati forrásból származó kiegészítés mértéke pedig majdnem eléri a központi támogatás összegét.
A hátrányos helyzetben lévő városban az oktatás jelenthetne kitörési pontot, de az önkormányzat pénzhiánya miatt az oktatási intézmények színvonalában sem képesek követni a kedvezőbb helyzetben lévő településeket, s ezen a területen is a leszakadás és az elsorvadás jelei tapasztalhatók -- mondta a fehérgyarmati jegyző.
Hasonló helyzetben van a 7500 lakosú Zirc is. A Bakonyban fekvő kisvárosban egy óvoda és egy általános iskola működik, amelyek után az állam idén 232 millió forintos támogatást biztosított. Ez az összeg kicsi -- mondta Peidl Györgyné, a városi önkormányzat pénzügyi osztályának vezetője, aki szerint az önkormányzat a jogszabályi kötelezettségben meghatározott 20 százaléknál jóval többet: az óvoda esetében 45, míg az iskola esetében 28 százalékot biztosít saját forrásaiból, amit csak vagyonfelélés útján képesek fedezni.
Valamivel kedvezőbb helyzetben van a Budapest vonzáskörzetében fekvő Bicske. A 11 200 lakosú kisvárosban három óvoda és két általános iskola van önkormányzati kezelésben, amelyek fenntartása közel 200 millió forintot emészt fel, ami a város költségvetésének 27 százalékát teszi ki. A városban egy egyházi általános iskola, egy megyei kezelésben lévő középiskola s egy kollégium is található. Az önkormányzat tájékoztatója szerint az állami normatíva az általános iskoláknál valóban fedezi a költségek 80 százalékát, de az óvodák esetében itt is kedvezőtlenebb a helyzet, mert az intézmények költségvetésének 44 százalékát is meghaladja az önkormányzati hozzájárulás mértéke.