Az országban található kereken 4100 kilométernyi védvonalnak mintegy 40 százaléka hiányos; leggyakrabban a magasságból és a szélességből adódik probléma. A Tisza menti 2800 kilométernyi gátrendszerből 1300 kilométernyit kell megerősíteni -- mondta lapunknak Ambrus Zoltán. A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium árvíz- és folyószabályozási osztályának vezetője kifejtette: tavaly árvízvédelmi fejlesztésre 5,4 milliárd forintja volt a tárcának. Ebből 2,8 milliárdot a Felső-Tisza-vidékén, 800 milliót a Bodrogközben, 550 milliót pedig a Közép-Tisza-vidékén használtak fel. Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztésére ezen felül 1,2 milliárd forint volt elkülönítve a központi költségvetésben. Fenti összegeken túl a rendkívüli tiszai árvíz okozta károk helyreállítására és a Bodrog jobb partján lévő települések védműveinek megépítésére 7,5 milliárd forint helyreállítási keretet kapott a tárca.
A fejlesztésekre elkülönített pénzügyi keret a korábbiakhoz képest az idén valamivel növekedett, jelenleg hatmilliárd forint.
A helyreállítások második üteméhez azonban egy jóval nagyobb összeg, 12,2 milliárd forint kellene. Ebből fedeznék egyebek között a további helyreállítások és az indokoltan előre hozott fejlesztések mellett a gátrendszer infrastruktúrájához (őrtelepek, szabályozási művek stb.) szükséges kiadásokat. Ez az összeg egyelőre még nem áll a tárca rendelkezésére -- tette hozzá az osztályvezető.
A vízkár-elhárítási program a Széchenyi-tervben is szerepel. Eszerint tízéves időtávlatban 740 kilométernyi töltést kellene megerősíteni, melynek költségvonzata a 60 milliárdot is elérheti. A gátak kiépítettségi szintjét pedig a jelenlegi 60-ról 80 százalékra kellene emelni.