A piacgazdaság és a parlamenti demokrácia keretei között átalakul a társadalom és a politika fő szereplőinek kapcsolata: a gazdaság és a civil szféra szereplői egyre inkább részesévé válnak a jogszabály-alkotási folyamatnak, s a hatékony érdekképviselet érdekében elengedhetetlen az ezzel foglalkozó szakértők képzése, illetve továbbképzése -- áll a BKÁE Közgazdasági Továbbképző Intézetének jegyzetében. Az érdekérvényesítési folyamatokat és a különböző érdekcsoportok munkáját már több éve figyelemmel kísérő politikatudományi tanszék szeptemberben indítja el a lobbiszakértői szakot. (A BKÁE egyébként részt vesz az Igazságügyi Minisztérium által a lobbitevékenység szabályozását célzó törvénykoncepció kidolgozásában.)
A legalább egy diplomával már rendelkezők számára induló kétéves képzés a gazdasági szakemberek és a közéleti szerepvállalók számára nyújt olyan ismereteket, amelyek birtokában eligazodnak a politika világában, illetve a kormányzat és a közigazgatás intézményi és döntéshozatali rendszerében.
Nagy érdeklődés tapasztalható a képzés iránt, amit jelez, hogy a szeptembertől induló évfolyam 30 fős induló létszámát már elérték. Vass László, a BKÁE lobbiképzésének szakbizottsági elnöke szerint a leendő hallgatók egy része már jelenleg is hivatásszerűen foglalkozik az érdekérvényesítéssel a magánszférában, ám számos civil érdek-képviseleti szerv is jelezte érdeklődését. Számukra azonban problémát jelenthet a félévenkénti 211 ezer forintos költségtérítési díj előteremtése.
A lobbizással foglalkozó cégek támogatásukról biztosították a kezdeményezést, és az oktatók egy részét is ők bocsátják az egyetem rendelkezésére. Továbbá: a gyakorlati képzést is a lobbicégek bevonásával sikerült megoldania az egyetemnek.
Azt egyelőre nehéz megbecsülni, hogy a végzett hallgatók milyen fizetésre számíthatnak, mert -- Vass László szerint -- az érdekérvényesítést hivatásszerűen űzők nagyon különböző státusokban dolgoznak, és eltérő javadalmazásuk mechanizmusa is. Az pedig üzleti titok, hogy a megbízott lobbisták sikerdíjat kapnak-e az eredményes érdekérvényesítésért, vagy a tevékenység költségei alapján számolnak el a megbízókkal.