A honvédségtől átvett laktanya gazdaságfejlesztési célú felújításába fogott Lenti önkormányzata, amelynek keretében a területrehabilitációs, illetve környezetvédelmi kárelhárító feladatok elvégzésére részben uniós forrásokból teremtenék elő a szükséges pénzt.

Még tíz napjuk van a vállalkozásoknak, hogy jelentkezzenek a Zala megyei város közel egy hónappal ezelőtt meghirdetett meghívásos közbeszerzési eljárására. A végső nyertes cég a több éve használaton kívül álló alsózajdai laktanya felújítására kap megbízást, amelynek munkálatait 2005. július végéig kell befejezni. Ennek keretében területrendezési és -előkészítési feladatokat, betonlétesítmények és rossz állapotban lévő épületek bontását, valamint a törmelékek elszállítását kell elvégeznie a vállalkozásnak. További feladat a környezetvédelmi kárelhárás, valamint a megmaradó épületek állagmegóvása.

Az önkormányzat saját erőből nem lett volna képes belefogni a projektbe. A város a PHARE-alapból finanszírozott, városrehablitásciós célú Orpheus programon nyert forrásokat is igénybe vesz a gazdaságfejlesztési célú laktanya-felújítás finanszírozására. (VG)