Közzétették az Alaptörvény tizenegyedik módosítására vonatkozó javaslatot, amelyet Kocsis Máté nyújtott be az Országgyűlés elnökéhez.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását az előző választást követő ötödik év április, május, június vagy július hónapjában, az európai parlamenti képviselők választásával egyidejűleg kell megtartani – olvasható a Parlament.hu oldalára feltöltött dokumentumban.

A 2022. évi országgyűlési képviselők általános választása és a 2022. évi országos népszavazás közös eljárásban történő lebonyolítása igazolta, hogy a választási eljárások 

egy időpontban történő lebonyolítása jelentős költségmegtakarítást eredményez, amely a konkrét esetben több mint 10 milliárd forint volt

– részletezik az indoklásban.

Visszatérhetnek a vármegyék és a főispánok

A módosítás ezen felül tartalmazza az ország területi tagozódására vonatkozó rendelkezések megváltoztatását is; a történelmi hagyományokra, a történeti alkotmányunk vívmányaira való tekintettel

a megyék elnevezése vármegyékre változik. 

A vármegye szó használatának visszaállítása a mai magyar jogrendbe biztosítja, hogy az ezeréves magyar államiság alkotmányos hagyományai e formában is továbbéljenek. Emellett a vármegye szó használata a nemzeti összetartozás eszméjét, közös történelmi emlékeink megőrzését és egyben a magyar demokrácia nemzeti karakterét is erősíti – áll a javaslatlatban.

A kormánymegbízottakat főispánnak nevezhetik majd

A javaslat az érintett ágazati törvényekben a kormánymegbízott elnevezését – a történelmi hagyományok tisztelete és újjáélesztése jegyében – főispánra módosítja.

Utoljára 1947-ben, azaz 75 éve létezett ez a tisztség. Az indoklásban megjegyzik, hogy más európai országok esetében is számos példát találunk korábbi korokba visszanyúló kifejezések modern kori használatára.