Fennáll a veszélye, hogy Magyarország súlyosan és rendszerszerűen megsérti az Európai Unió alapját képező európai értékeket – állapította meg a jogállamiság magyarországi helyzetéről elfogadott jelentéstervezetében az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága (LIBE). A 47 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadott jelentéstervezetben a képviselők 

aggályukat fejezték ki egyebek között az alkotmányos és választási rendszer működésével, az igazságszolgáltatás és más intézmények függetlenségével, valamint a bírák jogaival és a korrupcióval kapcsolatban.

Véleményük szerint Magyarországon nem biztosított a magánélet és az adatok védelme, a véleménynyilvánítás szabadsága, benne a tömegtájékoztatás sokszínűsége, a tudományos élet szabadsága, a vallásszabadság, az egyesülési szabadság, az egyenlő bánásmódhoz való jog, beleértve a szexuális kisebbségek jogait, valamint a kisebbségek, köztük a romák és a zsidók jogai, ahogy az e kisebbségekkel szembeni gyűlöletkeltő kijelentésekkel szembeni védelem sem. Az EP szakbizottsága aggasztónak találta a migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogainak védelmét Magyarországon, valamint a gazdasági és szociális jogok érvényesülését is.

A LIBE szerint a magyar kormány szándékos és szisztematikus erőfeszítéseket tesz az uniós szerződésben rögzített európai értékek aláásására. 

A jelentésben elítélték azt is, hogy az Európai Unió Tanácsa képtelen érdemben előrelépni a demokratikus normákkal szembeni visszaélések elleni küzdelem terén, és hangsúlyozták: az uniós szerződés 7-es cikke – amelynek alapján úgynevezett jogállamisági eljárás indítható valamely tagállam ellen – nem követel egyhangúságot az európai értékek súlyos megsértésével fenyegető egyértelmű kockázat azonosításához.

A finanszírozásból való kizárás is felmerült

A képviselők arra szólították fel az Európai Bizottságot, hogy használja ki a rendelkezésére álló valamennyi eszközt, különösen a költségvetési feltételrendszert az európai értékek védelmére. Szorgalmazták, hogy az uniós végrehajtó testület ne hagyja jóvá a koronavírus-járvány utáni helyreállítást szolgáló uniós alap pénzeinek folyósítását lehetővé tevő magyar tervet mindaddig, amíg Magyarország teljes mértékben nem teljesíti az európai szemeszter valamennyi vonatkozó ajánlását, és végre nem hajtja az Európai Unió Bíróságának, valamint a strasbourgi székhelyű Európa Tanács felügyelete alatt működő Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) valamennyi vonatkozó ítéletét.

Az EP LIBE-bizottsága szerint ki kell zárni a finanszírozásból azokat a magyar kohéziós programokat, amelyek hozzájárulhatnak az uniós forrásokkal való visszaéléshez vagy a jogállamiság megsértéséhez.

A jelentéstervezetet az Európai Parlament következő, szeptember 12–15. között Strasbourgban tervezett plenáris ülésén vitatják meg, plenáris szavazást is tartanak róla.

HIDVÉGHI Balázs
Fotó: Kovács Attila / MTI

Az elfogadott jelentéshez Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR), valamint az Identitás és Demokrácia (ID) pártcsalád EP-képviselői alternatív véleményt nyújtottak be. Hangsúlyozták, hogy a LIBE-bizottságban megszavazott korábbi dokumentumokhoz hasonlóan a most elfogadott jelentés szubjektív véleményeken és politikailag elfogult kijelentéseken alapul, homályosan megfogalmazott aggályokat tartalmaz, értékítéleteket tükröz és kettős mércét alkalmaz. Több esetben olyan ügyeket hoz fel, amelyeket a felelős szervek már régen orvosoltak, vagy amelyek olyan kérdéseket érintenek, amelyek nyilvános viták részét képezik, és a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

Hidvéghi: hazug a Magyarországot elítélő LIBE-jelentés

Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselőjének elmondása szerint újabb Magyarországot elítélő jelentést fogadott el szerdán az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága, a Fidesz–KDNP európai képviselőcsoportja azonban határozottan visszautasítja a Magyarország elleni támadást. A kormánypárti politikus hazugnak nevezte a jelentést, és úgy értékelte: 

Az európai baloldal immár több mint tíz éve képtelen megemészteni azt, hogy Magyarországon egy nemzeti alapon álló kereszténydemokrata kormány van, amelyet újraválasztanak az emberek.

Hidvéghi Balázs elképesztőnek nevezte, hogy miközben Európa a háború és a szankciók okozta gazdasági válsággal néz szembe, miközben az energiaárak, az élelmiszerárak az egekben vannak és Nyugat-Európában már áram- és gázkorlátozásokra készítik fel a lakosságot, az európai baloldal képtelen mással foglalkozni, mint hogy újabb támadást intézzen Magyarország ellen. A jelentéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: mindig ugyanaz a lemez, a már jól ismert vádakat, hazugságokat hallják újra, de a jelentés hemzseg az abszurditásoktól is, például az is szerepel benne, hogy Magyarországon drákói szigorúságú törvényt hoztak az újságírók ellen.