A parlament kedden elfogadta a hitelintézeti törvény módosítását. Ahogy arra már a bizottsági viták után számítani lehetett, a Ház többsége elutasította azt a módosító javaslatot, amely az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) garanciaszintjét a tervezés időszakában konszenzusosnak vélt megoldás szerint lépcsőzetesen emelte volna. A módosításban így a a kormányzat szakmát meglepő, utolsó pillanatban kialakított álláspontja kapott helyet, az, hogy az OBA által garantált betétek szintjét csak hazánk uniós tagságának elnyerésekor emelik az EU 20 ezer eurós (kb. 6 millió forintos) szintjére. Az OBA garancialimitjének emelésével párhuzamosan ugyanakkor a befektetőknek 10 százalékos önrészesedést is vállalniuk kell.
Az anonim betéti konstrukciók meghirdetésére is csak hazánk uniós tagságának bekövetkeztéig lesz mód, a már megkötött betéti szerződéseket azonban azt követően sem kell átalakítani, azok korlátlan ideig kifuttathatók.
A törvénymódosítás értelmében a jövőben banktitokra hivatkozva nem lesz mód a költségvetés készfizető kezességvállalásával kapcsolatos adatokhoz való hozzáférés megtagadására.
A pénzintézetek kockázatainak átláthatóbbá tételét szolgálja az a változtatás, amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) lehetővé teszi, hogy egy-egy bankcsoport egészét, sőt a határon átnyúló pénzügyi szolgáltatásokat is ellenőrizhesse.
Komoly meglepetés ugyanakkor, hogy a Ház kétharmada támogatásának hiányában elbukott az a kezdeményezés, amely a PSZÁF számára ismételten lehetővé tette volna, hogy a gyors beavatkozást igénylő esetekben rendeletekkel szabályozza a piaci folyamatokat.