A tőkepiac zsugorodásával párhuzamosan ebben az időszakban határozottan "összehúzódott" a befektetési szolgáltatói szektor. Ez főleg a brókercégeket, ezen belül is a nem banki hátterű vállalkozásokat érintette kedvezőtlenül -- szögezte le az MTI-hez eljuttatott 2000. I--III. negyedévi jelentésében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF).
A gyorsuló ellenére az év nagy részében mérséklődtek a nominális és reálkamatok, tükrözve a kockázati prémiumok csökkenését. Mindez mérsékelte a pénzügyi megtakarítási kedvet. A szűkülő megtakarításokért kiéleződött a verseny az egyes pénzügyi szektorok és intézmények között.
A betétállománynál sokkal erőteljesebben bővültek a bankok lakossági és devizakölcsönei, ami a kockázatos hitelek állományát is növelte. A bankok mérlegtételei közül a minősített vállalkozói hitelállomány 25 százalékkal, a lakossági pedig 30 százalékkal volt magasabb 2000 szeptemberében, mint az elmúlt év végén.
A növekedésének negyedévről negyedévre történő lassulása még nem húzta össze a hitelexpanziót. A banki hitelezés késve követi a makrogazdasági folyamatokat -- állapította meg a PSZÁF. Hozzátették: ha a GDP bővülési ütemének mérséklődése tartós lesz, ez növekvő hitelezési kockázatot jelent a bankok és más hitelintézetek számára.
A harmadik negyedévben viszont még tovább erősödött a banki hitelkihelyezés. A vállalkozói kölcsönök reálértéken 14,2 százalékkal, az ennél is kockázatosabb lakossági hitelek pedig 18,6 százalékkal bővültek. Ennek negatív hatása érzékelhető a portfólió minőségét és az eredményt tekintve egyaránt -- mutat rá a felügyeleti jelentés.
A bankok mérlegfőösszege szeptember végén 8159,7 milliárd forint volt, 16,4 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Adózás előtti nyereségük egy év alatt 31,3 százalékkal, 78 milliárd forint fölé nőtt. A bankok jövedelmezősége ezen időszakban emelkedett.
A szövetkezeti hitelintézeteknél a PSZÁF különösen kedvezőtlennek tartja a problémás tételek jelentős emelkedését. A szövetkezetek eredményének növekedése ugyan továbbra is elmaradt a bankokétól, hitelkihelyezéseik bővülése azonban meghaladta azokét. Ez a felügyelet szerint továbbra is kettős kockázatot hordoz. Egyrészt döntően a kockázatosabb lakossági és kisvállalkozói hitelállomány nőtt, másrészt a szövetkezetek (kisebb tőkeerejük miatt) sokkal érzékenyebbek a portfólióminőség romlására.