A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) az 1997. júniustól 2000. októberig terjedő időszakot vizsgálta az egyesületnél. A határozat megállapítja, hogy az Autohome Biztosító Egyesület és az Autohome Kft. között tagtoborzásra létrejött megbízási szerződés semmis. A megállapodás ugyanis olyan céggel jött létre, melynek bejegyzését a cégbíróság megtagadta, illetve az nem is vette fel az ilyen feladat ellátását tevékenységi körei közé. (Az Autohome Kft.-t egyébként később -- új iratok alapján -- bejegyezték, de a megbízási szerződést nem kötötték meg újra.)
Az egyesület biztosítási tevékenységét, azaz a segítségnyújtási szolgáltatást szerződés alapján teljes egészében a kft. végzi. Az Autohome brit tulajdonú társaság, munkaidőn kívül és hét végén lát el társaságok (többek között a Winterthur Biztosító és számos lízingcég) részére telefonos segítségnyújtási (assistance) szolgáltatást.
A határozat a biztosítóegyesület tevékenységében is lényeges hiányosságokat tárt fel. Így az Autohome megsértette a számviteli törvényben foglalt teljesség, valódiság, világosság és óvatosság elvét. Emellett az egyesület úgy bocsátott 2 millió forintot a kft. rendelkezésére, hogy arról semmilyen dokumentum sem készült.
A határozat összesen 23 pontban állapít meg hiányosságokat, főleg a számviteli és a biztosítási törvény megszegése miatt. A törvényes működés helyreállítására vonatkozó kötelezés mellett a PSZÁF egymillió forintos felügyeleti bírsággal sújtotta a biztosítóegyesületet.