A várakozásoknak megfelelően ellenajánlatot tett a Skála-Coop törzs- és kamatozó részvényeire az a görög befektetői csoport, amelynek egyik tagja már jelentős részesedést szerzett a társaságban.
Az Athina Kft. a törzsrészvényekért 1300, a kamatozó papírokért 16 800 forintot kínál. Az ajánlati árak szolid mértékű prémiumot tartalmaznak a Callum Vagyonkezelő Rt. 1200, illetve 16 000 forintos ajánlatához képest. Az ellenajánlat 2001. szeptember 21-e és november 5-e között fogadható el.
Az ajánlattevő célja a társaság 75 százalék feletti, azaz közvetlen irányítást biztosító befolyásának megszerzése, ami feltételezné, hogy a Callum is eladja az Athinának a Tengelmann-csoporttól megvásárolt mintegy 55 százalékos pakettjét. A szokásos elfogadási feltételekkel megtett ellenajánlat szerint az Athina kész a Skála tőzsdei kivezetésére és zártkörűvé alakítására.
Az Athina 2000 júliusában kezdte meg működését, törzstőkéje 73 millió forint, fő tevékenységi köre az ingatlanforgalmazás. A cég 95 százalékban Christos Choumbavlis tulajdonában van, aki közvetlenül a Skálában immár 21,78 százalékkal rendelkezik. Az Athina másik tulajdonosa Konstantinos Georgilas, aki ellátja a cég ügyvezetését is.
Choumbavlis több országban érdekeltségekkel rendelkező építési és ingatlanforgalmazási vállalkozó, a részvények megszerzését az Athinának nyújtott tulajdonosi hitele biztosítaná. Az üzleti terv egyébként nem tartalmaz különösebb újdonságot a Callum ajánlatához képest. Az Athina szándéka szintén a Skála kiskereskedelmi hatákonyságának jelentős emelése és a kereskedelmi célból nem hasznosítható ingatlanok értékesítése.
Az ellenajánlattal a Callum ajánlata hatályát vesztette, de az elfogadására nyitva álló határidő leteltét megelőző tizedik napig újabb ellenajánlat tehető.