Húsz évre szóló stratégiai együttműködési keretmegállapodás jött létre a Magyar Bankholding Zrt., az MKB Bank., valamint a CIG Pannónia Csoport – között. A keretmegállapodás alapján a Bankholding vállalta, hogy a minősített többségű befolyása és irányítása alatt álló tagbankjai, az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarékbank valamennyi értékesítési csatornáján keresztül az élet- és nem-életbiztosítási ágazatokba tartozó termékek vonatkozásában kizárólag a CIG Pannónia Csoport termékeit forgalmazzák, értékesítik. 

Az együttműködés keretében a CIG Pannónia Csoport kötelezettséget vállal arra, hogy saját célú banki szolgáltatásokat – amennyiben az elérhető – elsődlegesen a Magyar Bankholding Zrt.-hez tartozó tagbankok szolgáltatási körében vesz igénybe. A CIG Pannónia Csoport kötelezettséget vállal, és törekszik arra, hogy a saját értékesítési hálózata (munkavállaló közreműködői, függő biztosításközvetítő ügynökei) által – ahol azt az egyedi szerződéses feltételek lehetővé teszik – a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási termékek vonatkozásában kizárólag a Magyar Bankholding Zrt-hez tartozó tagbankok termékeit forgalmazza, értékesíti, unit linked alapokon fejlesztett új, a tagbankokban értékesített termékeket pedig velük szoros együttműködésben hoz létre.