A törvény egyes területeken -- például a kartelltilalom kiterjesztésével -- szigorúbb lett. Egyúttal szélesíti a hivatal eszköztárát a felderítésekben, a vizsgálatok során, és módot ad a mainál erélyesebb szankciókra. Részletesen rendezi egyebek közt a hivatalból indított eljárás során igénybe vehető hatósági kutatás szabályait. Lehetőséget nyújt a lefoglalásra, helyiség zár alá vételére is, annak érdekében, hogy a szükséges -- a hivatal számára bizonyítékot jelentő -- iratok nehogy megsemmisüljenek, eltűnjenek.
A módosítás kihat a versenyhivatal szervezetére. Az elnököt ezentúl -- a Magyar Nemzeti Bank vezetőjéhez hasonlóan -- hat évre nevezik ki. Az alelnökök személyére az elnök tesz javaslatot. Az európai gyakorlatnak megfelelően a versenytanács tagjai is hat évre nyerik el megbízatásukat.
Az üzleti élet képviselői már előzetesen, kifejezetten üdvözölték, hogy a GVH-nak módja lesz közleményben tájékoztatni a vállalkozókat politikájának egyes elemeiről, jogalkalmazási kérdésekről. A közleménykiadás, bár jogi erővel nem bír, kiszámíthatóvá teszi a hivatal működését -- mutatnak rá a szakemberek.