Az euró bevezetése során először fordult elő, hogy a pénzügyminiszterek tanácsa közös nyilatkozatban szólított fel egy tagállamot költségvetési politikájának megváltoztatására és a hivatalos uniós gazdaságpolitikai elvekhez való igazodásra. A felhívás szerint az idei költségvetési évre az ír kormánynak el kellene tekintenie egy 640 millió euró összegű kiadásnövelő programtól, és vissza kellene vonnia egy másfél milliárd körüli adócsökkentést.
A bírálat szerint a fellendülés erejét fokozó -- prociklikus -- gazdaságpolitikai kurzusra vezethető vissza, hogy a GDP éves növekedési rátája eléri a 10 százalékot, a bérek 8 százalék körüli ütemben emelkednek, ezzel együtt azonban az infláció is 5,6 százalékra gyorsult, ami az egész EU-ban a legmagasabb.
Az ír kormány már előzetesen azzal védekezett, hogy -- a lazaságokkal terheltnek minősített fiskális politikája mellett -- az idei költségvetés várhatóan a GDP 4,3 százalékának megfelelő többlettel fog zárulni, miközben az államadósságnak a GDP-hez viszonyított aránya 39 százalék, ami a második legjobb mutató az unión belül. Az ír pénzügyminiszter, Charlie McCreevy arra is hivatkozott, hogy az ország gazdasága az unió egészének alig 1,4 százalékát, lakossága pedig egy százalékát képviseli.
Ilyen súlyarányok mellett eleve túlzottak azok a vélemények, hogy az írek lazasága destabilizálhatja az eurót és az egész uniót -- hangzik Dublin ellenvetése. McCreevy szerint figyelembe kell venni azt is, hogy az ország legnagyobb kereskedelmi partnere az Egyesült Államok, ezért a növekedés ottani, erőteljes lassulása Európában elsőként az ír gazdasági expanziót fogja kifullasztani.
A kibontakozó polémiában a többi 14 pénzügyminiszter egy álláspontot képviselt, amely szerint itt elvekről van szó. Ha ugyanis Írország 10 százalékos növekedés mellett is reflációs intézkedésekhez folyamodik, az a többi tagállam számára teremthet veszélyes precedenst. A Reuters idézi Karl-Heinz Grasser német pénzügyminisztert, aki az ír gazdaságpolitikát "nem racionálisnak" minősítette. Luxemburgi kollégája, Jean-Claude Juncker szerint a monetáris unióban minden kormánynak be kell tartania a játékszabályokat, Írország viszont olyan példát nyújt, amely mások számára jelenthet veszélyes kísértést.
A BBC kommentátora arra figyelmeztet, hogy a francia vagy a német kormány hasonló kurzusa valóban az unió egészének stabilitását veszélyeztethetné. A Handelsblatt szerint az írországi konjunktúra veszélyes túlhevülése intő jel arra az időre, amikor a most tagjelölt kelet-európai államok csatlakoznak, és külön-külön lemásolva megismétlik Dublin gazdaságfejlesztési modelljét.