Biztosítani tudja-e saját költségvetéséből a fővárosi önkormányzat az ingyenes használatában lévő, ám állami tulajdonú műemlékek üzemeltetését, fenntartását és felújítását, vagy lemond ezekről -- a kérdésről a tervek szerint holnap dönt a Fővárosi Közgyűlés. Az előterjesztés kilenc ingatlanról szól: a Király és a Rudas fürdőről, a Kerepesi temetőről, az Aquincumi Múzeumról, a Gül Baba türbéről, a Mária Terézia laktanyáról, a Contra Aquincum és a Hercules villa romparkokról, valamint a pilisi Beleznay-Nyáry kastélyról.
A műemlékek tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI), de a fővárosi önkormányzat ingyenes használatában vannak. A KVI jogi álláspontja szerint az ingyenes használó saját költségén köteles gondoskodni az ingatlanok fenntartásáról és felújításáról. Ha a forráshiány miatt a főváros nem tudja vállalni a költségeket, nyilatkoznia kellene arról, hogy lemond a használati jogról.
A felsorolt kilenc műemlék közül a Király fürdő helyzete a legkétségesebb. Az intézmény folyamatosan veszteséges -- tavaly az első háromnegyed évet 7,2 millió forint mínusszal zárta --, a legszükségesebb felújítások viszont 154 millió forintba kerülnének. A Rudas esete nem ilyen egyértelmű, mert a fürdő 1999 óta nyereséges, s a legszükségesebb felújítások 28 millió forintból megoldhatók. A város vezetése ezért a Király fürdő esetében mindenképpen azt javasolja, hogy adják vissza az államnak.