A bizottsági javaslat értelmében azon nem EU-állampolgárok, akik öt évig legálisan tartózkodtak az unió területén, hosszú távú tartózkodási engedélyt kaphatnak. Ezt a tízéves, a többi EU-tagországban is letelepedésre és munkavállalásra jogosító engedélyt lejártakor automatikusan meghosszabbítják, amennyiben birtokosa nem követett el bűncselekményt.
Mindez komoly előrelépést jelentene a jelenlegi szabályokhoz képest: a tartósan valamely EU-országban tartózkodó külföldiek most csak három hónapon keresztül utazhatnak szabadon a schengeni területen. Amennyiben le kívánnak valahol telepedni, a hatóságok ugyanúgy bírálják el kérelmüket, mintha első ízben léptek volna be unió területére.
A Reuters szerint valószínűnek látszik a javaslat tanácsi elfogadása, jóllehet a téma vitákat válthat ki egyes, a bevándorlás szempontjából fokozottan érintett államban. Biztos ugyanakkor, hogy Dániára nem vonatkozna az egyezség, hiszen Koppenhága még korábban úgy döntött, hogy nem vesz részt a bel- és igazságügyi együttműködésben. A kimaradásra szintén jogot szerzett Nagy-Britannia és Írország esetében a kormányzat döntésétől függ majd a belépés.
Amerikai vállalatok régóta panaszkodnak arra, hogy az EU társadalombiztosítási szabályai diszkriminatívak a külföldi munkavállalókkal szemben, mivel járulékfizetésre kötelezik, ám a szolgáltatásokból kirekesztik őket. A bizottság ennek megszüntetésére most azt is javasolja, hogy terjesszék ki a tartósan ott tartózkodó külföldiekre a szakszervezeti tagságra, a nyugdíjra, egészségügyi ellátásra és munkanélküli segélyre való jogot. Mindez egyaránt vonatkozna a gazdasági célú bevándorlókra és a menekültekre; a menedékkérők és a szezonális munkavállalók ugyanakkor nem élvezhetnék a kibővített jogokat.
Az előterjesztés kidolgozói abban bíznak, hogy a könnyítések vonzóbbá teszik az unióban való letelepedést azon külföldi szakemberek szemében, akikre egyre nagyobb szüksége van az európai gazdaságnak. Bizottsági és egyéb előrejelzések főként az informatikai területen jeleznek komoly munkaerőigényt. Ami a kedvezmények által érintett kör nagyságát illeti: a jogszerűen az EU-ban élő és dolgozó külföldiek száma amerikai becslés szerint 13 millió körül van.