Hétfőtől -- a bírósági végrehajtás, illetve a cégtörvény új szabályainak megfelelően -- már több százezer cégszámlaszám szerepel a cégnyilvántartás számítógépes rendszerében. A szükséges adatokat e hét végén "töltik át" az APEH adatbázisából -- értesült a Világgazdaság. Gyimesi Géza, az igazságügyi tárca informatikai és céginformációs főosztályának vezetője közölte: a tranzakciót -- amelynek költségkihatása milliós nagyságrendű -- hónapokig készítették elő. Ennek során egyebek közt módosításra szorult a cégadatbázis is.
A munkában gondot okoz, hogy az APEH számítógépes rendszerében szereplő adatok nem feltétlenül azonosak a cégnyilvántartásban rögzítettekkel -- eltérés lehet például az adott gazdasági társaság címében --, ezért egyeztetniük kell azokat. A cégnyilvántartásba e hét végén természetesen csakis az immár egyeztetett, pontos gazdasági társasági adatok kerülnek. A többit, az ellenőrzéseket követően, folyamatosan továbbítják az adóhatóság rendszeréből.
Mint azt a Világgazdaság megírta: a szeptember 1-jétől hatályos végrehajtási törvénynek megfelelően -- a hitelezők érdekeit szolgálandó -- a vállalkozások pénzforgalmi számlaszámainak szerepelnie kell a cégnyilvántartásban. A jogszabály értelmében a szeptember elsején már nyilvántartott gazdasági társaságok számlaszámai az APEH-től kerülnek át a cégnyilvántartásba. Bejegyzésük óriási többletmunkával terhelte volna a cégbíróságokat, hiszen mintegy 350 ezer gazdasági társaság működik az országban, és sokuknak nem pusztán egyetlen pénzforgalmi számlája van. Erre figyelemmel az adatok központilag jutnak el a cégnyilvántartásba, ahol a számítógép memóriájában mintegy rendelkezési állományba kerülnek. A végleges regisztrációról a cégbíróság az adott gazdasági társaság szeptember 1-je után benyújtott első változásbejegyzési kérelmének intézésével egyidejűleg -- külön végzés nélkül, mondhatni "egyetlen kattintással" -- gondoskodik. Ha a cég 2002. január végéig nem nyújt be változásbejegyzési kérelmet, számlaszámát január 30-án a számítógépes rendszer útján automatikusan jegyzik be.
A szeptember 1-je után nyitott számlaszámok cégbírósági eljuttatása már a bankok feladata. Gyimesi Géza ezzel kapcsolatban elmondta: készülnek erre is. A pénzintézeteket egy /" target="_blank">MNB-rendelet előírása szerint többféle hasonló -- így az adóhatósággal, valamint a vámszervekkel szemben is fennálló -- adatszolgáltatási kötelezettség terheli. A rendeletet ez idő tájt dolgozzák át. Az informatikai szakemberek pedig azon igyekeznek, hogy a többcsatornás banki adatszolgáltatást egyetlen útra tereljék. A számlaszámok valószínűleg ugyanabban a struktúrában jutnak majd a céginformációs rendszerbe, mint ma az APEH-hez, illetve a vám- és pénzügyőrség adatbázisába.
A számlaszámokat a Cégközlönyben teszik közzé, március 1-jétől kezdődően, a megyék cégtörvény szerinti sorrendjében.