A közbeszserzési törvény módosítása nem szerepel az Országgyűlés második félévi programjában, a pénzügyi csomag részeként azonban mégis a honatyák elé kerül. Tervezetét ugyanis a pénzügyi csomag keretében a kormány a héten jóváhagyta -- válaszolt lapunknak Németh Anita, az Igazságügyi Minisztérium (IM) főosztályvezetője. A gyakorlati tapasztalatok és a felmerült problémák figyelembevételével a tervezett változások 13 szakaszt érintenek.
Ha a parlament áldását adja, úgy 2002. január 1-jével lép hatályba a közbeszerzési törvény módosítása. Ennek értelmében kikerülne a közbeszerzés-köteles támogatások közül az adókedvezmény. Ennek betarthatóságát eddig is sokan megkérdőjelezték. Változna a támogatásokkal kapcsolatos gyakran kritizált szabály is. Így már a támogatási igény benyújtásakor indítható lenne a közbeszerzési eljárás, és nem kéne megvárni a támogatás elnyerését. Módosulna a támogatások közbeszerzéshez kötésének feltétele is.
A tervezet szerint a jogorvoslat igazgatási szolgáltatási díja 30 ezer forintról 90 ezerre nőne. Jogsértés megállapítása esetén kötelezővé válna a bírság kiszabása, alsó határértéke pedig differenciált lenne. A módosítás szerint a közeszerzés mellőzésekor a bírság alsó határa a kiszabható minimum kétszerese lenne. (A bírságminimumot, a jogszabály értelmében, a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Ez, a kétéves büdzsé szerint, 2001--2002-ben egymillió forint, természetes személy esetén 100 ezer forint.)
Az elképzelések értelmében pontosítják a törvényben az üzleti titokról szóló definíciót is, illetve hogy milyen feltételekkel nyilvános a szerződés. Eszerint az ajánlati mellékletben meghatározott üzleti titkon kívül minden nyilvános lenne.
A kiszámíthatóság, átláthatóság jegyében igazítják ki az ajánlatok értékelésével kapcsolatos szabályokat is. Így -- például -- pontosítják az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelésével kapcsolatos passzust, a részszempontokat pedig öt követelményhez kötnék. A tervek szerint a hiánypótlással, az alkalmassággal kapcsolatos szabályok szintén változnának a jövő évtől.