A magyar részvétel fő szervezője az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht., amely a vásáron információs standot és központi tárgyalót működtet. Ugyancsak információs standot működtet a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara is azon fővárosi cégek számára, amelyek nem kívánnak önálló standdal részt venni a vásáron.
A vásár tematikája: fogyasztási cikkek, beruházási javak és szolgáltatások, közlekedés, gépipar, csomagolóanyag-ipar, mezőgazdasági gépek, vegyipar, építőipar, építőanyag-ipar, elektromos gépek, elektronika, távközlés, fém- és fémfeldolgozó ipar, bányászat, mezőgazdaság és élelmiszeripar, textil- és ruházati ipar, gyerekjátékok, kézműipar. Ennek megfelelően a magyar kiállítók -- amelyek közel kétharmada vidéki cég -- az élelmiszeripar, a könnyűipar, a gépek és berendezések és a turisztika területéről mutatják be termékeiket, kínálják szolgáltatásaikat.
A magyar--horvát árucsere tavaly 7 százalékkal bővült, exportunk (174,3 millió USA-dollár) közel 3 százalékkal csökkent, míg az importunk (60,2 millió USA-dollár) közel másfélszeresére növekedett. Agrárkivitelünk (a teljes export 39 százaléka) mintegy 6 százalékkal esett vissza, értékben kifejezve 67 millió USA-dollárt tett ki. Élőállat-, hús- és tejtermékexportunk növekedése nem tudta ellensúlyozni a növényi termékek és olajok szállításainak drasztikus visszaesését.
A 2001. februárjában aláírt magyar--horvát szabadkereskedelmi megállapodás, amelynek rendelkezéseit április elsejétől ideiglenesen alkalmazzuk, lehetővé teszi a kétoldalú áruforgalomnak a korábbi évek átlagát jóval meghaladó ütemű növekedését. Az idei első fél évben exportunk 100,9 millió USA-dollárt ért el, ez 23,3 százalékos növekedés a tavaly azonos időszakban mért teljesítményhez viszonyítva. Az élelmiszer-, ital-, dohány-termékfőcsoporthoz tartozó cikkekből 36,3 millió USA-dollár értékben szállítottunk ki, 14,7 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor.
Az ITDH szerint a Zágrábi Őszi Vásáron való magyar részvétel jó lehetőséget kínál majd további üzleti kapcsolatok kialakítására, magyar termékeknek a horvátországi piacon való megismertetésére, értékesítésére. Egyben hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyar--horvát külkereskedelmi termékcsere az idén megközelítse, esetleg elérje a háromszázmillió dollárt.