Nyugat-Európában csaknem minden második felnőtt internetezik legalább alkalmanként, Magyarországon azonban mindössze 15 százalékuk használja a világhálót. De az EU-csatlakozásra váró Csehországban és Lengyelországban is magasabb az internetezők aránya, mint nálunk. Előbbiben 26, utóbbiban 18 százalék, a GfK Piackutató Intézet tizennégy országban végzett felmérése szerint.
Mint majdnem mindenütt, Magyarországon is CD-re jut a legtöbb on-line vásárlás. Erről nálunk az érintettek 61 százaléka számolt be. Utána a számítógépes szoftver és az élelmiszer következik, 29-29 százalékos, majd a belépőjegy rendezvényekre, 26 százalékos említéssel.
Ez a megoszlás sajátosan magyar, mivel eléggé eltér a többi vizsgált országban lévőtől. Például amíg CD-t nálunk az internetes vásárlók közel kétharmada vett fél év alatt, addig Csehországban és Lengyelországban csak 45-45, Angliában pedig 44 százalék, a többiben pedig ennél is kisebb rész.
Magyarországon kiemelkedően magas az élelmiszert interneten beszerzők aránya. Ez a mutató ugyanis máshol mindenütt 20 százalék alatt marad. Az utánunk következő Franciaországban a világhálós vevők 17, Angliában 15, Lengyelországban pedig 11 százaléka említi az élelmiszert. A többi országban tíz százaléknál is kevesebb ez az arány.
A rendezvényekre szóló belépőjegy internetes beszerzése is nálunk a legelterjedtebb. A mi országunk után Dánia és Spanyolország következik 25 és 24 százalékkal. A többieknél azonban 20 százalék alatt marad ez az arány.
Szintén listavezetők a magyar internetes vásárlók a számítógépes hardvernél, 22 százalékkal. Ennél mindenütt alacsonyabb a mutató.
A magyarországihoz képest viszont máshol elterjedtebb a könyv beszerzése a világháló révén, továbbá a banki és utazási szolgáltatások igénybevétele.