Az ÁPV Rt. tegnap meghozta a gázközművagyonnal összefüggő önkormányzati igények rendezéséről szóló jogszabály végrehajtásához szükséges technikai jellegű döntést. A törvényjavaslatot -- mint ismert -- az Országgyűlés 2001. június 19-én fogadta el. A jogszabály célja, hogy teljesítse a önkormányzati, illetve gázenergiáról szóló törvény alapján fennálló helyhatósági igényeket. Ennek érdekében 2000. augusztus 12-i értéknapra rögzíti az egyes önkormányzatokat megillető járandóság pontos mértékét, valamint a teljesítés módját és határidejét. A törvény a kompenzáció kifizetését az ÁPV Rt. hatáskörébe utalta.
A jogszabály értelmében a teljesítés 20 millió forint összeghatárig készpénzben történik, az ezt meghaladó igény 50 százalékát szintén készpénzben, a fennmaradó részt pedig az ÁPV Rt.-nél e célra rendelkezésre álló államkötvényekben kell teljesítni. A vagyonkezelő tájékoztatása szerint az igazgatóság a tegnapi döntéssel megtette a szükséges előkészületeket, hogy a gázközművagyonnal összefüggő járandóságokat -- a törvényben előírt módon és határidőben -- eljuttassa az arra jogosult önkormányzatok részére. Mivel a teljesítési határnapként megjelölt szeptember 15. szombatra esik, az ÁPV Rt. a járandóságokat szeptember 14-én adja ki az érintett 625 önkormányzat részére.
Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) főtitkára a Világgazdaság érdeklődésére elmondta: az önkormányzatok várják a juttatást, amelynek fogadása részükről különösebb előkészületet nem igényel. A törvény előírja, hogy az államkötvény fogadására alkalmas számlát kell nyitniuk, és ezt az érintettek többsége már megtette.
A TÖOSZ vihart kavart jutalékigényével kapcsolatban kifejtette: a szervezet nem mond le a megítélt gázközművagyonból járó jutalékáról, és arra kéri az önkormányzatokat, hogy teljesítsék fizetési kötelezettségeiket. Ennek érdekében tárgyalásokat folytatnak az önkormányzatokkal.
A TÖOSZ még 1999-ben, 883 településsel -- köztük mintegy 200 nem TÖOSZ-taggal -- kötött szerződést, vállalván, hogy gázközmű-járandóságuk kapcsán képviseli érdekeiket, és ezért az önkormányzatoknak megítélt juttatás 2 százaléka illeti meg. A szövetség a szerződések alapján a gázközművagyonból mintegy 500 millió forint jutalékra számít, de eddig mindössze 89 milliót kapott meg. Az érintettekkel való tárgyalásokon arról is szó lesz, hogy a TÖOSZ mire fordítja a befolyó összeget, amelynek fele az ügyvédeket illeti meg, és egyébként egy önkormányzati ház megépítését, illetve a szervezet megyei hálózatának kiépítését szolgálhatja.
Az előzményekhez tartozik, hogy az önkormányzatok nem jutottak hozzá az önkormányzati törvény alapján őket megillető gázközművagyonhoz, továbbá nem kaptak teljes körű kompenzációt az általuk megvalósított -- és ingyenesen a gázszolgáltató társaság tulajdonába adott -- gázközmű-beruházások után. Az állami tulajdonban lévő gázszolgáltatókkal együtt a tömeges privatizáció időszakában magánkézbe került az önkormányzatokat megillető vagyonkör is. Ettől kezdve az államnak elszámolási kötelezettsége volt, amelynek teljesítése hosszú ideig váratott magára. A törvényben felsorolt járandóságok összesen több mint 60 milliárd forintot tesznek ki.