Köppen hangsúlyozta, hogy a majdan Magyarország rendelkezésére álló agrár- és regionális támogatásokat az adminisztratív kapacitás növelésével és a pénzügyi ellenőrzés fejlesztésével megerősített intézményi háttér birtokában lehet csak teljes egészében igénybe venni.

A nagykövet megemlítette továbbá a megfelelő földnyilvántartási rendszer létrehozásának késedelmét, sürgetve egyúttal az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer kialakítását, a kifizetőügynökségek megerősítését, valamint az élelmiszer-biztonsági normáknak való megfelelést.Kiemelte a jelentésből az államháztartás belső ellenőrzésének a kérdését is.

Franz Fischler mezőgazdasági biztos az osztrák Der Standardnak adott nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy a sikeres bővítés előtt még számos akadályt le kell győzni. Az ír referendum kapcsán kijelentette, hogy "tényleg nincsen B tervünk", és egy kedvezőtlen kimenetel esetén "azonnal le kell ülnünk kidolgozni egy ilyen tervet, ami eltart majd egy ideig. Ez kérdésessé teheti a 2004-es belépési dátumot."

A biztos további nehézségként említette a közvetlen mezőgazdasági támogatások még vitatott kérdését, valamint azt, hogy a koppenhágai csúcson várhatóan "a bővítéssel kapcsolatban egy sor olyan feltétel elhangzik majd, amelynek semmi köze a bővítéshez". A biztosok egy része ráadásul a jelentés tartalmi megállapításaival sem ért mindenben egyet. Frits Bolkestein szerint - aki a belső piacért felelős - több tagjelölt nem lesz képes állni a versenyt az EU piacán. Bolkestein a bizottság által javasoltnál több és hosszabb ideig - akár hét évig is - érvényben maradó védelmi mechanizmust szeretne - írja a Financial Times.