Közzétette a környezetvédelmi alap célelőirányzat (kac) és a vízügyi célelőirányzat (více) idei pályázati felhívásainak tervezetét a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KVM). A támogatásért folyamodni szándékozók hétfő reggelig tehetik meg észrevételeiket. A végleges pályázatokat a jövő hét utolsó napjaiban teszik közzé, s szeptember végéig folyamatos a pályázatok befogadása. Bár a tervezett kiírások többsége főként a települési önkormányzatoknak szól, sok - környezetvédelemmel, vízgazdálkodással összefüggő - területen magáncégek is indulhatnak.

A gazdasági társaságok a kac keretéből a bányavállalkozókra át nem hárítható tájrendezési feladatok elvégzésére, állattartó telepek környezetbarát átalakítására, korábbi ipari területeken tervezett új beruházások előkészítésével összefüggésben, a szennyezett területek kármentesítésére kérhetnek támogatást. Bányarekultivációnál az elnyert összeg saját részt nem igénylő, vissza nem térítendő támogatásként használható fel. A více terhére a magánvállalkozások szennyvízkibocsátásuk csökkentésére, vízgazdálkodási fejlesztésekre pályázhatnak. Az elnyerhető összeg változó, de egyes területeken főként a tervezett projektek nagyságától függ, konkrét összeghatár megállapítása nélkül.

A kac és a více pénzeszközeinek pályázat útján történő felhasználása részben vissza-, részben pedig vissza nem térítendő támogatás formájában történik, ám a gazdasági társaságok az esetek többségében csak kamattámogatás formájában vehetik igénybe a nekik megítélt összeget.

A költségvetési törvény szerint a kac-keret idei nagysága 27 milliárd forint, míg a více keretéből 9,7 milliárd osztható szét pályázatok útján. Ennek ellenére a KVM szakértői szerint egyelőre nem mondható meg, hogy pontosan mekkora összeg odaítéléséről fognak dönteni, mivel a 2003-as keret jelentős részét az előző évekből áthúzódó kötelezettségvállalások kötik le. A jogszabályok szerint a döntéshozók az adott évben felhasználható támogatási keret értékének együttesen 70 százalékáig a következő évek pályázati keretének terhére is kötelezettséget vállalhatnak, s ezt a gyakorlatban is érvényesítik. A projektenként megszerezhető segély mértéke - vissza nem térítendő támogatás esetén - a kac-pályázatoknál legfeljebb 30 százalék, více-pályázatoknál 20 és 50 százalék között mozog, a kamattámogatás a kereskedelmi hitellel fedezett költséghányad után vehető igénybe. Emellett a fejlesztési célú támogatások odaítélése esetén a pályázó cégeknek legalább 30, az önkormányzatoknak 20 százalékos önrészt kell felmutatniuk. (NIG)